Mikkelissä kehitetään älykästä liikennemerkkiä

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

MAMK:n YTI-tutkimuskeskuksessa kehitetään parhaillaan älykästä liikennemerkkiä, jonka käytön arvoidaan voivan vähentää jopa 15 liikennekuolemaa Suomessa ja 1000-1200 Euroopassa. Tavoitteena on kehittää prototyyppi kärkikolmio- ja stop-merkeistä varoittamaan sivuteiltä liian suurella nopeudella pääteille tulevia kuljettajia. Tänä syksynä testattu prototyyppi toimii aurinkokennolla ja lähestyvän ajoneuvon huomaa ojaan sijoitettu tärinäanturi. Tekesin rahoittamalle projektille haetaan parhaillaan jatkorahoitusta, jotta päästään tutkimaan kuljettajien käyttäytymistä ja tuotteen kaupallistamista. Älykäs liikennemerkki (SmartSign) on markkinoilla arviolta kolmen ja puolen vuoden kuluttua.

Suomessa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa on päädytty laskelmaan, että yksi liikennekuolema maksaa kaikkine vaikutuksineen yhdestä neljään miljoonaan euroon. Suomalaisarvioiden mukaan 400 liikennekuolemasta 20 tapahtuu eriarvoisissa risteyksissä, missä kuljettaja aiheuttaa onnettomuuden tullessaan päätielle kärkikolmion takaa kovalla vauhdilla. Ruotsissa ja Suomessa poliittiset päättäjät ovat sitoutuneet alentamaan liikennekuolemien määrää. Risteyksiä voidaan parantaa tekemällä kiihdytyskaistoja ja eritasoliittymiä, mutta se on kallista puuhaa. Siksi etsitäänkin halvempia, tehokkaita menetelmiä. Tutkimusjohtaja Markku Rossi uskoo, että yksi näistä keinoista voi olla MAMK:ssa kehitettävä älykäs liikennemerkki, joka on nyt prototyyppivaiheessa.


Lähdettiin miettimään, voisiko tekniikalla tuoda parannusta tilanteeseen


Markkinoita älykkäälle liikennemerkille löytyy. Suomessa kärkikolmiolla varustettuja risteyksiä on 50 000 ja Euroopassa viisikymmenkertainen määrä. Kun yhden kärkikolmion tekeminen maksaa 400 euroa, nykyisessä kehitysvaiheessa olevan älykkään liikennemerkin tekeminen maksaa kymmenenkertaisesti. Yhden liikennekuoleman hinnaksi arvioidaan 1-4 miljoonaa euroa. Jos älykäs liikennemerkki voisi estää 15 liikennekuolemaa Suomessa ja 1000-1200 Euroopassa, sillä voitaisiin perustella merkin käyttöönottokustannuksia.


Jatkohankkeessa tutkitaan investointikustannuksia ja paljonko voidaan vähentää kuolemia
Älykäs liikennemerkki on investointina tehokas, jos se pystyy ehkäisemään Suomessa 15 liikennekuolemaa vuodessa


Älykkäästä liikennemerkistä lähdettiin kehittämään sellaista, että siinä on itsessään riittävä älykkyys ja energiajärjestelmä. Prototyyppi toimii aurinkokennolla, ja se havaitsee lähestyvän ajoneuvon ojassa olevan tärinäanturin avulla. Merkkiin on helppo lisätä valo- ja äänitehosteita, jotka herättävät kuljettajan huomion.

Markku Rossi. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Älykäs liikennemerkki perustuu paikalliseen älykkyyteen


Merkkiä testattiin loppusyksystä viitostiellä, ja aineisto videoitiin sadoista risteyksiin saapumisista. Jotta päästään tekemään kattavia päätelmiä siitä, mikä kuljettajiin tepsii, tarvitaan kuitenkin laajempi aineisto. Suunnitteilla on jatkotutkimus, jossa kerättäisiin tilastollista aineistoa suljetulta alueelta, kuten tehdasalueelta. Tällainen voisi Markku Rossin mielestä olla vaikka Euroopan suurin vaneritehdas Ristiinassa.


Tiehallinto toivoo, että aineiston keräämistä jatketaan


Tutkimusjohtaja Markku Rossi on yllättynyt tiehallinnon innostuksesta hankkeeseen, jossa on mukana oppilaitoksen lisäksi savonlinnalais- ja mikkeliläisyritys.


Tiehallinto myös toivoo jatkotutkimusta


Vuoden kestäneen Tekesin rahoittaman hankkeen jälkeen rahoitusta haetaan liikenne- ja viestintäministeriön tutkimusohjelmista. Lisäksi meneillään on yhteistyöneuvotteluja ruotsalaisyrityksen kanssa. Tutkimusjohtaja Markku Rossi toivoo, että älykäs liikennemerkki saadaan kaupallistettua jatkohankkeen aikana. Hän arvioi, että merkit voisivat olla myynnissä 3,5 vuoden kuluttua.


3,5 vuoden päästä voi käynnistyä aktiivinen myynti
Yritykset ovat mukana tuotteistamisessa


Jatkohankkeen aikana aiotaan myös kertoa eurooppalaisille teiden omistajille älykkäistä liikennemerkeistä ja tehdä laskelmia investoinnin kannattavuudesta. Samalla selvitetään, voidaanko merkin valmistuskustannuksia alentaa vaikkapa vaihtamalla merkkiin edullisempia osia.

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Nyt sivuteitä tarkkailee kyvykäs tutka


Tulevaisuudessa Rossi näkee autoissa pieniä näyttöjä, joihin välittyy tietoja älykkäistä liikennemerkeistä radion välityksellä. Kuljettaja voisi saada tietoja vaikkapa säästä tai onnettomuuksista. Älykkäiden liikennemerkkien keräämää tietoa voitaisiin käyttää myös liikennelaskennassa.


Tien omistaja voi saada älykkään liikennemerkin avulla tilannekuvan liikenteestä


Nettiradio Mikaelin arkistosta: