Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto

Jarmo Luoma-Aho Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto aloitti toimintansa vuonna 1981. Jarmo Luoma-aho työskentelee laitoksella tutkijana. Hänen tehtävänään on aineiston järjesteleminen, luettelointi ja kunnossapitäminen.


Jarmon tie arkistoon


Arkistoa ylläpitää yksityinen säätiö, jossa on edustettuina Mikkelin kaupunki, paikalliset organisaatiot, elinkeinoelämän järjestöt sekä tieteen ja tutkimuksen edustajia. Asiakirjoja arkistoon toimittavat yritykset ja elinkeinoelämän järjestöt. Asiakirjat ovat tutkijoiden ja yritysten käytössä.

Yritykset hakevat tietoa omiin tarpeisiinsa, vaikkapa pöytäkirjanotteita kiinteistökaupoista, tietoja eläkkeitä varten ja työaikatietoja. Arkistossa on asiakirjoja 1600-luvulta nykypäivään. Suurin osa ulkopuolisista tutkijoista on historianopiskelijoita, jotka tekevät opinnäytetyötään. Jokunen sukututkija tai vaikkapa höyrylaivoista kiinnostuneet käyttävät arkiston aarteita hyväkseen.

Toiminta on kaksijakoista
14,5 hyllykilometriä asiakirjoja
Suurin osa tältä vuosisadalta
Toistatuhatta asiakaskontaktia vuodessa
Tutkimuksia ja tutkijoita

Arkistosta löytyy myös paljon erilaisia piirustuksia. Puutalo Oy on yksi suurimmista piirustuskokoelmista. Jos remontoi vanhaa tyyppitaloa ja piirustukset ovat kadonneet, voi arkistosta löytyvät piirustukset auttaa remontin suunnittelussa. Harva paikallinen on löytänyt arkiston kätköistä löytyviä elinkeinoelämästä kertoa asiakirjoja.

Kuva Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistolta Talomalleja ja lasten piirustuksia
Kullankaivuuta arkistossa
Paikallista arkistotietoa

Suurimpia arkistoon annettuja yksittäisiä luovutuksia on Tampellan asiakirjat, joita on 800 hyllymetirä. Toinen suuri luovuttaja on Säästöpankkiryhmä, jonka asiakirjoja on yhteensä puolitoista hyllykilometriä.

Elinkeinoelämän arkisto tekee yhteistyötä muiden arkistojen kanssa. Uusia tietokantoja luodaan internetverkkoon, jotta tiedonsaanti ja tutkimus helpottuisi. Digitointi koskee myös tätä laitosta ja se vie arkistointia uusille urille, kun paperia ei enää tule.

Avoin laitos
Arkistotietokanta
Digitointi

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto

Takaisin

© Nettiradio Mikaeli / Sari Järn 1999