Materiaalitekniikasta tulee Etelä-Savon vahvuus

Copyright: Paavo Ripatti

Mikkelissä on viime vuosina erikoistuttu kehittämään ohutkalvopinnoitetekniikkaa ja lujitemuoveja teollisuuden tarpeisiin. Mikkelin ammattikorkeakoulu rakentaa vuonna 2005 reilun kahden miljoonan euron materiaalitekniikan laboratoriokokonaisuutta. Materiaalitekniikan laitoksen koulutusjohtajana aloittava Paavo Ripatti uskoo oppilaitoksen olevan hyvä kirittäjä paikalliselle teollisuudelle globaaleilla markkinoilla. Hän luottaa, että yhteistyön tuloksena syntyy uusia hienoja tuotteita ja yhdessä pystytään vastaamaan koviin haasteisiin.

Mikkelin teknillinen oppilaitos tuli Paavo Ripatille tutuksi 1989, kun hän jakoi työviikkonsa kahtia. Kaksi päivää kului opettaen Mikkelissä ja kolme päivää tuotanto- ja tutkimustehtäviä Helsingissä. Pienet lapset saivat perheen palaamaan vähitellen juurilleen. Ensimmäiset vuodet opettajana olivat haasteellisia, Ripatti muistelee, sillä opettaminen ei ollut helppoa eikä valmista aineistoa löytynyt lupauksista huolimatta. Vei reilut kaksi vuotta löytää oma tyyli ja saada opetusmateriaali luotua.

Mikkelin ammattikorkeakoulun alettua rakentua 90-luvun alussa koneosasto sai uudet tilat ja laboratoriot, joita kehtasi esitellä rinta rottingilla ulkomaisille vieraillekin. Kehitys on ollut sittemmin huimaa. Nyt koneosaston alla perinteisesti toimineesta materiaalitekniikan suuntautumisvaihtoehdosta on tulossa se veturi, mihin aluekehityspanoksia pistetään ja jolta odotetaan uutta tuotekehitystä. Ripatti on tyytyväinen, että vuosikymmenen aikana on avattu ovet ympäröivään maailmaan, ja tuotekehitys synnyttää uusia tuotteita. Muutosta hän kuvaa puusta maahan putoamiseksi, nousuksi kahdelle jalalle ja tarttumiseksi työkaluihin. Alueen teollisuuden valtava hanakkuus yhteistyöhön on hänestä erinomainen pohja toimia jatkossakin.


Laboratoriot on valjastettu ympäröivän teollisuuden käyttöön


Paavo Ripatti. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Uusi materiaalitekniikan laitos sisältää jatkossa kone- ja materiaalitekniikan osaston, auto-osaston ja entiset puuosastot. Ripatti kiittelee uutta laitosta jo etukäteen siitä, että hyvää osaamista ja synergiaetuja piisaa. Materiaalitekniikka on nostettu alueen osaamiskeskusohjelmaan keskeisesti mukaan. Ripatti on tyytyväinen, sillä kovat haasteet ovat tuoneet myös lisää henkilökuntaa ja erinomaista teknologiaa.


Monessa asiassa olemme Suomessa kärkijoukossa


Yritykset odottavat oppilaitokselta moninaista yhteistä tekemistä, kuten tuotekehitystä, testausta ja koulutusta. Materiaalitekniikan tutkimusta ja tuotekehitystä on keskitetty Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskukseen, joka tuottaa prototyyppejä, tekee testejä sekä suunnittelu- ja laskentatöitä teollisuudelle. Yksittäisiä toimeksiantoja yritetään hankkeistaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja kytkeä insinööritöihin, sillä tarkoitus ei ole kilpailla insinööritoimistojen kanssa.


Insinöörityöt ovat voimavara


YTI-tutkimuskeskuksen myötä Mikkelin ammattikorkeakoululla toimii useita yhteistyöyliopistojen professoreita. Pinnoiteosaamisesta on tullut nopeasti mikkeliläinen erikoisuus Lappeenrannan teknillisen yliopiston pinnoiteprofessuurin myötä.


Pinnoitteiden sovellukset ovat mielikuvituksesta kiinni


Etelä-Savossa ja sen lähiseuduilla on maailmanlaajuisestikin merkittävää muoviteollisuutta, jonka kanssa MAMK on löytänyt yhteisiä tutkimus- ja tuotekehityshaasteita. Tavoitteena on kehitellä lujitemuovia, joka olisi samaan aikaan kevyttä ja lujaa.

Copyright: Paavo Ripatti
Kestoikä tuotteilla voi olla 30 vuotta
Uusia lujitemuoveja syntyy materiaaleja yhdistelemällä


Konepuolen koulutus ei ole nykyään niitä kaikkein vetovoimaisimpia insinööriopiskelijoiden mielestä. Materiaalitekniikan laitoksen koulutusjohtajana Paavo Ripatti jalkauttaa opetukseen uusia asioita, kuten kansainvälisyyttä, tutkimusta, tuotekehitystä ja yhteistyötä yritysten kanssa. Hän uskoo, että markkinoimalla ja panostamalla laatuun myös opiskelijamäärät saadaan nousuun. Mieluummin hän kuitenkin puhuisi opiskelijoiden huippulaadusta kuin nuppiluvusta, vaikka oppilaitosten rahoituksen nykyään ratkaiseekin opiskelijoiden määrä.


Haluaisin päästä huippulaatutilanteeseen


Vaikka paineet aluekehittämiseen ovat kovat, Ripatti on vain tyytyväinen. Uusien materiaalitekniikan laboratorioiden ansiosta pystytään pian vastaamaan isoihin haasteisiin. Toiminta puhukoon siis puolestaan, Ripatti miettii.


Materiaalitekniikan laboratorioiden avulla voimme vastata kovaan kilpaan


Copyright: Paavo Ripatti

Ripatti näkee, että MAMK:n on tärkeää saada laatutasonsa sellaiseksi, että syntyy hyvä hyötysuhde ympäröivän teollisuuden kanssa. "Oppilaitokset eivät voi enää olla irrallisia orgaaneja, aiemmin turvana ollut itseriittoisuus poistuu laajemminkin, kun maailma globalisoituu ja siinä voimme antaa vauhtia teollisuudelle".


Laadukkaalla toiminnalla luomme toimintaympäristöä itsellemme


Linkki: