YTI on kasvanut moniosaavaksi vaikuttajaksi

Copyright: Mervi Sensio

YTI-tutkimuskeskus on Mikkelin ammattikorkeakoulun lipun alla toimiva yksikkö, jonka tehtävänä on tutkia ja kehittää korkeaa teknologiaa hyödyntävien yritysten toimintaedellytyksiä. Yksikkö perustettiin 1994, jolloin YTI oli nimensä mukaisesti Ympäristötekniikan instituutti. Tutkimustarvetta havaittiin kuitenkin pian myös muilla aloilla ja ympäristötekniikan yksiköstä YTI onkin kasvanut monialaiseksi osaajaksi. Tällä hetkellä tutkimuskeskuksessa työskentelee yli 30 hengen tiimi. Etelä-Savon teknologiastrategiaan nimettyjen alojen tutkimusjohtajat kertovat, missä YTI vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa.

"IT-alan tulevaisuus on pelkkää nousua"
YTI Informaatio- ja mediateknologian toimialan tutkimusjohtaja Markku Rossi toteaa, että vasta viime vuonna laki vaati, että ammattikorkeakoulun yksi tehtävä on tutkimus- ja tuotekehitys. Mikkelin ammattikorkeakoulu on siis ollut askeleen lakia edellä jo vuosia. Rossin mukaan YTI on ollut Etelä-Savossa huomattava vaikuttaja yritysten kilpailukyvyn edistämisessä ja tällä hetkellä yritysten panos tutkimus- ja tuotekehitykseen on pienoisessa nousussa. Omalla alallaan Rossi on kokenut vastoinkäymisiä, mutta jaksaa uskoa, että nyt ne ovat ohi.

Copyright: Suvi Härkönen

Puun tie näyttää Etelä-Savossakin ohdakkeiselta
YTI Puuteknologian toimiala syntyi silkasta tarpeesta, seisoohan maakunta puujaloilla. Taipaleensa alussa toimiala palveli hanakasti alueen pieniäkin puualan yrityksiä ja myös sisällöllisesti toimittiin laajemmalla alueella. Tutkimusjohtaja Kari Kuhmonen kertoo, että viime vuosina resurssipulan ja yritysten tarpeiden hiipumisen takia toiminta on kaventunut, mutta samalla syventynyt aina erikoisemmaksi osaamiseksi. Tulevaisuuden uhkia, muun muassa EU:n itälaajenemista, Kuhmonen katselee peläten, miten ala niistä selviää.

Materiaalitekniikan alalla riittäisi tutkittavaa enemmänkin
YTI Materiaalitekniikan toimialan projektien yhteenlaskettu volyymi on tällä hetkellä lähemmäs miljoonaa euroa. Väkeä tarvitaan lisää, sillä nollasta vuonna 2001 liikkeelle startanneen toimialan työt näyttävät vain lisääntyvän. Tutkimusjohtaja Martti Kemppisen mukaan toimialan kasvu edellyttää tietysti myös soittavan orkesterin vahvuuksien lisäämistä Mikkelissä.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: