Televisio tuottaa naiseudesta monenlaisia kuvia

Kaarina Nikunen Televisio luo kaikenlaisia mielikuvia; näiden joukossa on myös kokonainen liuta erilaisia naiskuvia. Kuinka naiset ottavat vastaan heille tarjotut mallit? Millaisia malleja on tarjolla? Mediatutkija Kaarina Nikunen näkee, ettei television vaikutuksista kannata olla huolissaan. Nykyisellä television kanssa kasvaneella sukupolvella kun on jo käytössään järeät aseet käsitellä television luomia kuvia. Nuorilla on kyky analysoida sekä nähdä asioita ironisesti; televisiota ei oteta niin vakavasti.

Kaarina Nikusen mukaan tietynlaiset ohjelmatyypit tuottavat tietynlaisia naiskuvia. Visailujen naistyyppi on esimerkiksi ns. koriste, joka kääntelee laatikoita, näyttää numeroita tai arpoo palloja. Perhe- ja draamasarjoissa taas on vallalla huomattavasti voimakkaampi naistyyppi; itsellinen nainen, joka joutuu pohtimaan uran ja perheen yhdistämisen problematiikkaa.

Television luomien mielikuvien vaikutuksista on olemassa monenlaisia käsityksiä. Vanhakantaisen ajattelun mukaan television luomat mallit siirtyvät sellaisinaan katsojan päähän. Uudemman tulkinnan mukaan nykyihminen nähdään jo älykkäänä olentona, joka osaa itse päättää mitkä käsitykset haluaa omaksua.


Naisia miesten reviirillä?
Kuinka naiskuvat ovat muuttuneet vuosien saatossa?
Millaisia käsityksiä television vaikutuksista on?
Kuinka naiset reagoivat television naiskuviin?


Television vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on oltu laajemmaltikin huolissaan. Kaarina Nikusen mielestä television osittain kasvattama sukupolvi osaa erottaa faktan ja fiktion rajat sekä käsitellä kuvien tulvaa aivan eri tavalla kuin vanhempansa. Toisaalta epäillään myös, että lasten ja nuorten suhde todellisuuteen jollain tapaa hämärtyisi; käsitykset elämästä ja ihmissuhteista muodostetaan median kautta. Nikunen kuitenkin näkee, että esimerkiksi nuorten tyttöjen identiteetin muodostumisessa on olennaisempaa, minkälaisessa perheessä ja ystäväpiirissä he elävät.

Nikunen on teetättänyt valmisteilla olevaa, faneja ja faniutta käsittelevää, väitöskirjaansa varten koululaisilla kyselylomakkeen televisiosta. Yksi tutkimuksessa yksityiskohtaisemmin esillä oleva sarja on varsinkin nuorten naisten keskuudessa suurta suosiota saavuttanut Ally McBeal. Kyselyssä kävi ilmi, että nuoret tytöt paremminkin paheksuvat kuin ihannoivat Ally McBealia esittävän näyttelijän anoreksista olemusta.
- Toisaalta he kiinnittävät ulkonäköön kauheasti huomiota, mutta toisaalta tuovat esille selkeästi myös oman kantansa. He eivät ota sitä annettuna, mitä televisio tarjoaa, pohtii Nikunen.


Millaisia malleja Ally McBeal tarjoaa?


Nykyistä yhteiskuntaa voi hyvällä syyllä luonnehtia varsin seksipainotteiseksi. Joka tuutista vyöryvä seksi aiheuttaa paineita niin tytöille kuin pojillekin. Media luo virheellisen mielikuvan, että kaikki muut tietävät kaiken seksin alalta. Etenkin tyttöjen riesana on vielä se, että heidän pitäisi nykyään olla samanaikaisesti sekä kokeneita että kokemattomia. Ennen paineita aiheutti vain kiltteyden vaatimus.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

© Nettiradio Mikaeli / Nina Kurki 2000