EU-projekteja tehtiin tutuiksi kansalaisille

Matti Koivunen. Copyright: P-K:n ammatillinen kurssikeskus, Lieksa

Lieksassa marraskuussa järjestetyt projektimessut tarjosivat kuntalaisille tilaisuuden tutustua meneillä oleviin EU-rahoitteisiin hankkeisiin. Kuntalaisille eri hankkeet tarjoavat pääasiassa sellaisia palveluita, jotka vireyttävät yhteiskunnallista elämää ja antavat mahdollisuuden työllistymiseen ja uuden oppimiseen.

Lieksan projektimessuilla esittäytyivät sekä aivan uudet hankkeet että jo pidemmän aikaa vireillä olleet hankekokonaisuudet. Messuilla haluttiin korostaa sitä, että hankerahat ja niiden kautta synnytetyt hankkeet hyödyttävät nimenomaan tavallista kansalaista. Projektien perusluonteeseen kuuluu määräaikaisuus, minkä vuoksi tavoitteiden ja päämäärien asettaminen on erityisen tärkeää. Kun projekti päättyvät, jäljelle jäävät - tai pitäisi jäädä - tulokset.

Aluekoordinaattori Matti Koivunen kertoi messuilla päättymässä olevasta Lieksan kansalaisverkko -hankkeesta. Hanke aloitti Nurmeksessa Oppiva Ylä-Karjala -projektina ja toimii nykyisin lähialueilla Oppiva Vaara-Karjala -projektina.


Milloin Lieksa lähti mukaan kansalaisverkko-toimintaan?
Toimintamuodot
Drive in -koulutus
Ikärakenne
Kouluttajien määrä ja koulutustausta
Mitä kansalaisverkko pitää sisällään?
Kansalaisverkon tulevaisuus?


Tämä juttu on Pohjois-Karjalan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen Lieksan osaston media-assistenttiopiskelijoiden tuotantoa.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: