Soudusta matkailun uusi vetonaula

Copyright: Minna Surakka

Perisuomalainen liikkumismuoto, puuvenesoutu, voisi tulevaisuudessa olla matkailun profiilituote, jos sen eteen aletaan tehdä määrätietoista PR-työtä. Matkailullisesti soutu on vielä lapsenkengissään, ja parannusta kaipaavat kipeästi niin markkinointi, tuotekehittely kuin matkailun tekijöiden osaaminenkin.

Vesistöjen runsaudesta ja maamme pitkästä soutamisen perinteestä huolimatta soudusta ei toistaiseksi ole pystytty kehittämään hyvää matkailutuotetta, toteaa Hannu Ryhänen tekemässään soutumatkailuselvityksessä Vesille venhosen mieli - soutumatkailututkimuksen loppuraportti, joka kuuluu Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen Vesistömatkailuprojektin tutkimustoimintaan. Kaksivuotinen projekti päättyy vuoden 2003 lopussa.

Ryhänen tuli tarttuneeksi soutututkimukseen osin oman retkisoutuharrastuksensa vuoksi, osin siksi, että tähän sydäntä lähellä olevaan harrastukseen ei matkailututkimus juuri ole kajonnut. "Yksi vesistömatkailuprojektin keskeisistä tavoitteista oli löytää uusia innovaatioita vesistömatkailuun, ja mielestäni soutu voi tuoda Suomen matkailuun jotain uutta, joka voi profiloida tätä maata ja erityisesti järvivesistöjä aivan uudella tavalla."


Soudussa on ainesta matkailun profiilituotteeksi
Soutu on suomalainen asia


Soutaminen on perisuomalainen tapa liikkua. Ensimmäiset soutajat liikuttelivat airoja vesillämme jo rautakaudella, 1500 vuotta sitten. Nykyisin tärkein soutulaji on kilpasoutu eli olympialuokkien soutu. Liikuntamuotona tunnetaan myös sisäsoutu. Soutumatkailuselvitys keskittyi kansalliseen puuvenesoutuun, jota voi harrastaa erilaisissa soututapahtumissa tai retkisoutuna. Siinä luokkia ovat yksin-, pari-, vuoro- ja kirkkovenesoutu.

Soutumatkailupalveluita tarjoavat nykyisin venevuokraamot, ohjelmapalveluyrittäjät, maatilamatkailukohteet ja erilaiset yhteisöt. Vahvin osa-alue ovat kuitenkin soututapahtumat, kuten Sulkavan Suursoudut tai Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan vesillä soudettava Norppasoutu. Soutumatkailun piiriin kuuluvat soututapahtumien lisäksi mm. veneiden ja muiden välineiden vuokraus, veneenrakennus ja -korjauspalvelut sekä ohjelmapalvelut kuten opastetut retkisoudut tai kalastus. Yksinkertaisimmillaan onnistunut soutumatkailutuote voisi tutkijan mukaan olla soutaminen maatilamatkailukohteesta toiseen.

Ryhänen kaipaa soutumatkailun kehittämiseen innokkaita puolestapuhujia ja yrittäjiä, jotka paneutuvat asiaan tosissaan. "Joku oppilaitos voisi ottaa soutumatkailun omaksi teemakseen ja kehittää sen ympärille koulutusta", hän ehdottaa. Myös tuotekehittely kaipaisi uutta potkua. "Veneen pitää kulkea hyvin eteenpäin ja palvella niitä tarkoituksia joita matkailijalla vesillä liikkuessa on."


Konstit, joilla soutumatkailusta saadaan huipputuote
Retkisoutu vaatii kunnollisen veneen


Soutu on luonto-, liikunta- ja ekomatkailua

Copyright: Minna Surakka

"Soutu on loistava ekomatkailutuote millä kriteerillä tahansa mitattuna", Ryhänen sanoo. "Siinä liikutaan lihasvoimalla ja ollaan lähellä luontoa, koetaan sitä vedenpinnan tasalta. Lisäksi puuvene on hyvin ekologinen liikkumistapa: kun se poistetaan käytöstä, sen voi polttaa. Muovivene jää kaatopaikalle makaamaan. Olen ennustanut, että muoviveneistä tulee vielä iso ongelma jossain vaiheessa."

Soudulla on Ryhäsestä hyvät edellytykset nousta Suomen matkailun profiilituotteeksi. Sillä on maassamme pitkät perinteet ja laaja harrastuspohja, ja se sopii hyvin esimerkiksi luontomatkailua ja aktiivilomaa kaipaaville. Kehitystä jarruttavat kuitenkin tuotekehittelyn, tutkimuksen, huippuosaajien ja matkailun tekijöiden puute.

Soutumatkailuselvityksen mukaan ulkomaisilla matkailijoilla on soutamisen kanssa usein vaikeuksia ja eteneminen selkä menosuuntaan on joillekin ikävän tuntuista. Soutua ei myöskään tunneta lajina yhtä hyvin kuin vaikkapa melontaa. Siksi matkailijaa olisi syytä evästää soutamisen taidossa ennen souturetkeä. "Melontaa on helppo myydä, mutta soutu on täysi mysteeri useimmille ihmisille. Meille suomalaisille on itsestään selvää, että soutaminen on helppoa, mutta matkailijoille se voi olla äärimmäisen vaikea tapahtuma."


Onko soutu uskottava matkailutuote?


Soutumatkailun kenttää ei juuri ole tutkittu. Vesistömatkailuprojektin selvitys paljasti, etteivät yrittäjät itsekään tunne soutumatkailun käsitettä kovin hyvin. "Järvialueilla on palvelujen tuottajia, mutta yhteismarkkinointi on todella heikkoa ja tuotekehittelyä on ollut tuskin nimeksi", Ryhänen pahoittelee. Markkinoinnin kehittäminen vaatii hänestä kohderyhmän parempaa tuntemusta. Ensi alkuun saattaisi olla syytä perehtyä luontoliikunnan ja liikuntamatkailun kohderyhmiin, sillä tutkija ounastelee niistä löytyvän myös soudusta kiinnostuneita. Kehittämistä kaipaavat hänen mukaansa myös soutumatkailun parissa toimivien yrittäjien verkostoituminen ja verkkoliiketoiminnalliset ratkaisut.


Soudun suosio kiikastaa markkinoinnista
Kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä


Nettiradio Mikaelin arkistosta: