Sodanjohtoa, metsästystä ja henkilösuhteita

© Kai Niemeläinen

"Marsalkka johti sotaa ja minä sotatoimia", vastasi päämajoitusmestari A. F. Airo (1898-1985), kun häneltä 1960-luvulla kysyttiin, kuka oikein johti Suomen Neuvostoliittoa vastaan käymää sotaa. Toisen maailmansodan aikana Suomen ulkopolitiikan johto oli keskittynyt muutaman henkilön käsiin. Myös sodan ja sotatoimien johto oli erittäin voimakkaasti keskittynyttä.

Jyväskylän yliopiston emeritusprofessori Mauno Jokipii selvittelee, keiden käsissä Suomen ulkopolitiikan johto oli välirauhan aikana ja millaisia muutoksia asioiden päättämisjärjestyksessä tapahtui jatkosodan aikana. Everstiluutnantti Antti Juutilainen kertoo päämajan operatiivisesta johdosta ja sen toiminnasta. Juutilainen pohtii myös, millaisia puutteita ja ongelmia päämajan sotatoimia käsittävässä tutkimuksessa on. Ylipäällikkö C. G. E. Mannerheim oli innokas metsästäjä. FM Mauri Soikkanen ja VTL Lauri Haataja kertovat Mannerheimin metsästysharrastuksesta ja siitä, millaisia mahdollisuuksia siihen oli sota-aikana. Mannerheimin henkilösuhteista on kirjoitettu lukuisia teoksia. Millaiset ne olivat hänen lähimpiin miehiinsä? Niistä kertoo VTT Martti Turtola.

Professori Jokipii ja everstiluutnantti Juutilainen

Professori Mauno Jokipii:

Everstiluutnantti Antti Juutilainen:

VTL Lauri Haataja ja FM Mauri Soikkanen:

VTT Turtola, FM Soikkanen ja VTL Haataja

VTT, dosentti Martti Turtola:
Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Kirjallisuuslähteet:

  • Haavikko, Paavo: Päämaja - Suomen hovi. Art House, Helsinki 1999.

  • Jokipii, Mauno: Jatkosodan synty. Otava, Helsinki 1987.

  • Puntanen, Pia: Mannerheimin saappaanjäljillä. Helsingin ylipisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. Julkaisuja 27. Mikkeli 1993.

  • Soikkanen, Mauri: C. G. E. Mannerheim - Suurriistan metsästäjä. Gummerus, Jyväskylä 1997.

  • Stenvall, Taru: Marski ja hänen hovinsa. WSOY, Helsinki 1955.

  • Turtola, Martti: Aksel Fredrik Airo - Taipumaton kenraali. Otava, Helsinki 1997.

© Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 2000 / Arkistokuvat: Puolustusvoimain kuva-arkisto