Mannerheim metsästäjänä

© Päivi Kapiainen-Heiskanen

Ylipäällikkö C. G. E. Mannerheimin metsästysharrastuksesta ovat kuulleet useimmat suomalaiset. Metsästysharrastuksen tärkeydestä Mannerheimille kertoo hänen oma lausumansa: "Metsästystä kohtaan tuntemani mielenkiinto on ollut paljon suurempi kuin mahdollisuus sen harjoittamiseen".

Yleisradiossa ohjelmapäällikkönä vuosina 1971-1992 toiminut FM Mauri Soikkanen tunnetaan erämiesten piirissä pitkäaikaisena Metsästys ja kalastus -lehden päätoimittajana sekä monien alan julkaisujen tekijänä. Viime vuosina Soikkanen on perehtynyt erityisesti maamme presidenttien metsästys- ja kalastusharrastukseen. Hän on kirjoittanut mm. teokset P. E. Svinhufvudin, C. G. E. Mannerheimin ja Urho Kekkosen metsästysharrastuksesta. Myös teos 'Sotilaamme erämiehinä Itä-Karjalassa 1941-1944' kuuluu Mauri Soikkasen teoksiin. Par'aikaa on valmisteilla teos valtakunnan jahtimestarista Tauno V. Mäestä. Sotahistorioitsija VTL Lauri Haataja puolestaan toimii tällä hetkellä Suomen metsästysmuseon johtajana. Soikkanen ja Haataja tuntevat hyvin Mannerheimin metsästystavat.

FM Mauri Soikkanen:


Mistä Mannerheimin kiinnostus metsästykseen on saanut alkunsa?


© Kalle Fröjd

Mannerheim piti kaikkein eniten suurriistan metsästyksestä. Esimerkiksi vuosina 1928 ja 1937 hän kävi tiikerinmetsästysretkillä Intiassa. Vapauduttuaan valtiollisista velvollisuuksista 1920-luvun alussa hän metsästi useina vuosina gemssejä, saksanhirviä ja metsäkauriita Itävallan Tirolin Alpeilla. Viimeisen kerran Mannerheim metsästeli Tirolissa syksyllä 1938 kenraalisotamarsalkka Hermann Göringin vieraana. Myös Norjassa Mannerheim kävi kahteen otteeseen peurajahdissa. Kotimaassaan Mannerheim osallistui mm. hirvenmetsästykseen ja linnustukseen.

VTL Lauri Haataja:


Suomen ensimmäinen safarimies


Soikkanen ja Haataja:


Aatelismetsästys ja talonpoikaismetsästys
Intian metsästysretkistä
Mannerheimin julkisuuskuvaan ei rahvaanomainen kalastus sopinut


Kalastamisesta Mannerheim ei juurikaan piitannut. Mannerheimin nuorempi adjutanttinsa Rafael Bäckman on kertonut Mauri Soikkaselle mm. sodanaikaisista mahdollisuuksista kalastukseen.

Takaisin

© Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 2000