Puuenergia tehokkaampaan käyttöön

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Etelä-Savo on hyvin metsävaltainen maakunta, ja puuenergiaan liittyviä varoja löytyy täältä huomattavasti. Niiden käyttö on kuitenkin toistaiseksi ollut suhteellisen vähäistä. Puupolttoaineen jalostaminen ja sen käytön lisääminen onkin yksi YTI-tutkimuskeskuksessa työskentelevän, bioenergian professori Tapio Rannan työn tavoitteita.

Tapio Ranta on yksi Mikkelissä työskentelevistä ns. yhteistyöprofessoreista. Rannan professuuri YTI-tutkimuskeskuksessa on Lappeenrannan teknillisen yliopiston energia- ja ympäristötekniikan osaston alainen, ja Lappeenrannassa teki Rantakin väitöskirjansa bioenergiaan liittyvästä aiheesta parisen vuotta sitten. Työnkuva Mikkelissä käsittää bioenergiaan liittyvien tutkimusprojektien generointia ja valmistelua yhdessä Lappeerannan teknillisen yliopiston ja YTI:n tutkijoiden kanssa. Tutkimushankkeiden lisäksi tavoitteena on myös tuottaa aiheesta opinnäytetöitä ja väitöskirjoja.


Jatko-opintojen kautta YTI:iin
Bioenergiaan liittyvää tutkimusta tekeillä


Mikkelissä Tapio Rannan työn ensisijainen tarkoitus on kehittää hankkeita, jotka edistäisivät puupolttoaineen käyttöä sekä Etelä-Savon maakunnassa että muualla. Yhteistyökumppaneita haetaan sekä yrityksistä että muista tutkimuslaitoksista. "Bioenergian alalla piirit ovat varsin pienet ja yhteisiä intressejä löytyy helposti. Kotimaisten kontaktien lisäksi tarkoitus on etsiä myös ulkomaisia yhteistyökumppaneita", Ranta kertoo.


Metsävaltainen maakunta
Matkalaukkuprofessorin työtä


Mikkelin ammattikorkeakouluun kuuluvan YTI-tutkimuskeskuksen Tapio Ranta näkee tehokkaana yksikkönä, jossa hyödynnetään ammattikorkeakoulun omia resursseja ja opettajien tietämystä ja samalla ohjataan myös opiskelijoita tutkimushankkeisiin mukaan. Yhteistyö myös yliopistojen suuntaan toimii Rannan mukaan hyvin.

Tapio Ranta. Copyright: Tiina Toivakka
Monipuolinen tutkimusyksikkö


Tapio Ranta asuu itse Jyväskylässä ja on työskennellyt siellä useita vuosia VTT Prosessit -yksikössä. Koti on edelleen Jyväskylässä eikä kiireinen professori ainakaan toistaiseksi ole suunnitellut muuttavansa Mikkeliin. "Mikkelissä olen viihtynyt hyvin; kaupunki vaikuttaa vireältä ja mukavalta. Ammattikorkeakoulussa ilmapiiri on positiivinen ja bioenergia sopii hyvin muuhun tutkimusympäristöön. Yhdessä muiden tieteenalan professorien kanssa olemme jo viritelleet myös poikkitieteellistä yhteistyötä", Ranta kertoo.


Poikkitieteellistä yhteistyötä


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: