Euroopan reuna-alueet rakentavat tietoyhteiskuntaa

Copyright: Minna Surakka

Euroopan reuna-alueiden siirtymistä tietoyhteiskuntaan on tutkittu kuuden eurooppalaisen yliopiston voimin Teknologia, talous ja alueellinen monimuotoisuus Euroopan reuna-alueilla -hankkeessa (TEDIP). Euroopan eri kolkissa sijaitsevien alueiden lähtötilanne on ollut erilainen, niinpä myös kehityksen edellytykset eroavat toisistaan. Vettä ei haluta kantaa kaivoon, vaan ajatuksena on, että alueiden tietoyhteiskuntakehityksessä kannattaa hyödyntää niiden omia vahvuuksia ja resursseja. Etelä-Savossa uutta taloutta rakennetaan e-oppimisen varaan.

"Yleensä tietoyhteiskuntaan ja uuteen talouteen liittyviä asioita tarkastellaan keskusalueiden näkökulmasta, mutta TEDIP-hankkeessa kysytään, miten reuna-alueet voivat liittyä mukaan tähän kehitykseen", summaa tutkija Maj-Britt Kentz.
Hän nostaa hankkeen keskeisimmäksi tavoitteeksi alueille räätälöityjen liiketoimintamallien kehittämisen. Malli perustuu kunkin alueen potentiaalin tunnistamiseen ja saattamiseen liiketoiminnaksi.
"Alueiden kulttuuri ja luonne vaikuttavat hyvin paljon. Tämän vuoksi ei voida luoda yhtä yhteistä mallia, vaan joka alueelle on luotava omansa."

Kentz painottaa digitaalisen talouden olemassaolon merkitystä uuteen talouteen siirryttäessä. Ilman digitaloutta ei synny vanhasta uuteen talouteen siirtymistä eheyttävää digitaalista arvoketjuverkostoa. Sillä tarkoitetaan digitaalisen talouden tai teollisuuden yritysten verkottumista keskenään. Toisaalta ketju voi olla vaatimattomampikin: esimerkiksi monimediatoimittaja muodostaa yksin pienen digitaalisen arvoketjun hoitaessaan äänen tallennuksen, muokkauksen ja lopullisen jutun julkaisun.

Maj-Britt Kentz. Copyright: Minna Surakka

Etelä-Savon vahvuutena e-oppiminen

Suomessa TEDIP-hankkeen tutkimuskohteena oli Etelä-Savo, jossa tutkimuksesta on vastannut Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Muut projektin kohdealueet ovat Wales Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Katalonia Espanjassa, Kärnten Itävallassa, Gaeltacht Irlannissa ja Székesfehérvár Unkarissa.

Etelä-Savon tietoyhteiskunnan tilasta on tutkimuksen myötä muodostunut odotettua myönteisempi kuva.
"Näkemystä löytyy. Aikaa menee varmasti vielä vuosia, mutta kehitys on käynnistynyt", toteaa Kentz.


Millainen on tietoyhteiskunnan tila Etelä-Savossa?
Tietoyhteiskunta etenee ylhäältä alas strategiapapereita ryöpyttäen


Etelä-Savon keskittymistä e-oppimiseen Kentz pitää viisaana valintana.
"Alueella on innovatiivisia edelläkävijäyrityksiä. Myös koulutuksen kannalta Etelä-Savolla on hyvät resurssit e-oppimiseen. Oppimista myös tarvitaan aina", hän muistuttaa. "Uusi talous luo muutospainetta myös organisaatioiden rakenteisiin ja tuuppaa kehitystä eteenpäin siten, että niiden on pakko osallistua ja viestiä, olla mukana uusissa yhteisöissä. Sinne, jos minne, sopii e-oppiminenkin."

Copyright: Minna Surakka
Uuden talouden rakentaminen on erilaista Suomessa kuin muualla Euroopassa
Digitaalinen arvoketjuverkosto elää tilanteen mukaan
Yliopistosta puhutaan usein maakunnan veturina...
Hanke loppuu, toiminta jatkuu


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: