Terrorismi pysyy maailmassa

Copyright: Vesa Vuorela

Yhdysvaltoja vastaan kohdistuneet terrori-iskut järkyttivät koko maailmaa ja saivat aikaan pelkoa ja epävarmuutta. Ilmiöinä terrorismi ja fanatismi ovat tuttuja historiasta, ja esimerkkejä löytyy myös viime vuosilta. "Yhdysvaltoihin kohdistuneissa iskuissa uutta on ainoastaan niiden spektakulaarisuus", arvioi professori Jukka Paastela Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitokselta. Viime vuosikymmeneltäkin on esimerkkejä terrorismista, jossa uhrien määrä on ollut aivan toista luokkaa, mutta jotka eivät ole aiheuttaneet viime viikkojen kaltaista maailmanlaajuista kauhua.

Tuhansien ihmisten kuolema televisiokameroiden edessä keskellä New Yorkia on karmaiseva mutta näyttävä tapaus, jonka on sanottu muuttavan maailman pysyvästi. Paastela palauttaa kuitenkin mieleen lähihistoriasta terroriteon, jonka rinnalla tämä on pientä. Oman maan hallituksen organisoimassa Ruandan kansanmurhassa kuoli kolmen kuukauden aikana 900 000 ihmistä. "Uhrien määrästä päästiin selville oikeastaan vasta vuosia tapahtuman jälkeen, kun taas tässä kaikki tapahtui hyvin lyhyessä ajassa ja esimerkiksi uhrien määrä tiedetään jo nyt. Ja kaikki tietävät missä New York on, mutta harva tietää missä sellainen paikka kuin Ruanda on. Ruandan tutsien asemaan on paljon vaikeampaa identifioitua", pohtii Paastela.

Terrori-iskujen jälkeen ihmiset hyökkäsivät monissa maissa muslimien kimppuun, vaikka edelleenkään ei ole täydellistä selvyyttä siitä, kuka tai ketkä ovat iskujen takana. Paastela ei usko, että itse tapahtumat muuttaisivat ihmisten stereotypioita pysyvästi, mutta sen sijaan ne voivat vahvistaa jo olemassa olevia käsityksiä. Paastela muistuttaa, että rasistisia rikoksia on tehty ennenkin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.


Onko vaarana, että länsimaat siirtyvät "jatkuvaan sotatilaan" ruohonjuuritasolla?
Pystyvätkö äärimmäiset teot muuttamaan stereotypioita ihmisten mielissä?
Mitä Yhdysvaltojen vastaiskuista voi seurata?


Monet islamilaiset valtiot ovat luvanneet Yhdysvalloille apuaan terroristien rankaisemiseksi. Paastela pitää hyvin mahdollisena sitä, että tapahtumat jopa lähentäisivät länsimaita ja maltillisia islamilaisia maita.


"Islamilainen maailma ei ole yhtenäinen kokonaisuus"
Toimisiko länsimaiden ja maltillisten islamilaisten maiden välien lämpeneminen sytykkeenä ääri-islamilaisille?


Yksi esille nousseista uhkakuvista on niin sanottu sivilisaatiokonfliktin vaara eli että länsimaat ja islam olisivat aikaisempaa korostetummin vastakkaisia voimia maailmassa. Paastelan mielestä tällä ei kuitenkaan voida selittää länsimaiden vastareaktiota.
"Tällaisia vastakkainasetteluja voidaan tehdä hyvin monella erilaisella perusteella. On kuitenkin hyvä muistaa, että maailma ei ole kaksinapainen. Kaikenlaisia stereotyyppisiä ajatuksia pitää välttää, koska ne eivät vastaa todellisuutta", toteaa Jukka Paastela.

Jukka Paastela. Copyright: Nina Kurki
Mitä sivilisaatiokonfliktilla tarkoitetaan?


Terrorismia vastaan on julistettu sota. Paastelan mielestä terrorismi ja fanatismi ovat kuitenkin enemmän tai vähemmän pysyviä ilmiöitä, joita vastaan voi taistella mutta joita ei voi poistaa kokonaan. Paastela itsekin on aikeissa tutkia terrorismia nimenomaan historiallisena ilmiönä. Tätä nimenomaista iskua voi Paastelan mukaan tutkia jo nyt, mutta perusteellinen tutkimus on mahdollista vasta vuosien jälkeen.


Terrorismin vastainen taistelu voi saada monia muotoja
Mistä näkökulmasta aiot itse tutkia terrorismia?


Nettiradio Mikaelin arkistosta: