Tietoyhteiskunta on tässä ja nyt

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Nyt eletään siellä, mistä puhuttiin pitkään. Tietoyhteiskunta on tässä ja nyt. Se ei poistanut kiirettä, eikä lisännyt ihmeemmin tasa-arvoakaan. Eipä sen avulla tämä maa rikastunutkaan, ainakaan tasapuolisesti. Teknologia on kuitenkin varsin tehokkaasti tunkeutunut lähes kaikkien suomalaisten koteihin, työpaikoille, kulkuneuvoihin ja harrastuksiin ja onpa sitä kiittäminen, että jotkut aikaisemmin monimutkaiset ja hankalat asiat hoituvat nyt paljon jouhevammin ja jopa tasa-arvoisemmin. Ja tämä kehityshän on vasta alkua.

Tutkimusjohtaja ja tulevaisuuden tutkija odottavat lähivuosina sitä, että teknologiasta tulee yhä merkittävämpi, vaikuttavampi ja merkityksellisempi renki ihmisen arkeen.

Läpimurtoja ja saavuttamattomia tavoitteita
Tähän mennessä on jo nähty, että tietotekniikan avulla voidaan kehittää ja tehostaa toimintoja, mutta tavoite on saavutettu lähinnä siellä, missä asioita tehdään ammattimaisesti. Jotta tekniikka saadaan kaikkien hyödyksi, tarvitaan TeliaSoneran Tietoyhteiskuntayksikön tutkimusjohtaja FT Marja-Liisa Viherän mukaan yhteisöllisiä ponnisteluja, joissa etusijalla on ihmisen arjen näkökulma.

Copyright: Mervi Sensio

Tietoyhteiskunnasta jatketaan bioyhteiskuntaan
Dosentti, tulevaisuuden tutkija Mika Mannermaan mukaan tietoyhteiskunta ei ole enää tulevaisuusaihe, jos eri yhteiskuntavaiheille annetaan nimiä sen perusteella, mikä aikaa leimaa. Tieto- ja viestintäteknologia on kuitenkin vain apuväline yhteiskunnalle ja seuraavaksi tätä renkiä tarvitaan bioyhteiskunnan rakentamisessa.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: