Verkkokamerajärjestelmä avaa ikkunan kaupungista toiseen

Tilavirta sopii tapahtumien välittämiseen. Copyright: Pekka Ranta

Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksella on kehitetty Tilavirta-verkkokamerajärjestelmä, jolla voidaan sekä välittää että tallentaa hyvälaatuista liikkuvaa kuvaa ja ääntä nopeasti ja edullisesti. Järjestelmä on kehitetty ensisijaisesti helpottamaan kahden kampuksen yliopiston sisäistä yhteydenpitoa, mutta sille on löydettävissä myös pedagogisia sovelluksia.

Tällä hetkellä Tilavirta välittää ja tallentaa mpeg2-muotoista videomateriaalia. Se pystytään tarvittaessa muuntamaan eri formaattiin ja upottamaan verkkosivuille tai erilaisiin oppimisympäristöihin. Sekä järjestelmän hallinta että lähetysten katselu tapahtuvat selainkäyttöliittymästä, selittää projektipäällikkö Ilkka Kukkonen, jonka luotsaama Avoin kampus I -hanke on vastannut kamerajärjestelmän hankinnoista ja kehittämisestä.

Kameroita on Savonlinnan kampuksen opetustiloissa, auditorioissa, aulatiloissa ja neuvotteluhuoneissa. Isoveli ei kuitenkaan kurki aulan plasmanäytön edessä istuvan opiskelijan olkapään yli, vaan kamerat pidetään kiinni, kunnes kirjallinen kuvauslupa on saatu, Kukkonen vakuuttaa. Tietoturva- ja tekijänoikeuskysymykset otetaan vakavasti.


Kamerat nopeuttavat tapahtumien välittämistä ja tallennusta


Tilavirran etuja lihaa ja verta olevaan kameramieheen verrattuna ovat nopeus, luotettavuus ja helppous: kiinteästi asennetut kamerat saadaan tarvittaessa hyrräämään alle kymmenen minuutin varoitusajalla, eikä tallennus tyssää siihen, että joku murtaa nilkkansa tai saa vatsataudin.

Tilavirran kehittämisen tavoitteena oli luoda järjestelmä, jolla voidaan tuottaa hyvälaatuista monimediaista sisältöä helposti ja edullisesti, Kukkonen summaa. Järjestelmän käyttö on hänen mukaansa pyritty tekemään niin yksinkertaiseksi, että sen ohjaamisen oppii muutamassa tunnissa. Näin vastuuta voidaan hajauttaa kampuksella useammalle henkilölle.

Mpeg2-formaatin korkean laadun kääntöpuoli on tallenteiden suuri koko, myöntää Kukkonen, mutta painottaa, että tiedostot on helppo muuttaa toiseen muotoon tai polttaa DVD-levylle jakelua varten. Videomateriaalia voidaan tarvittaessa myös muokata, jolloin se on sovellettavissa eri käyttökohteisiin. "Nyt puhutaan hyvin yksinkertaisesta tavasta tehostaa verkkovideon hyödyntämisestä opetuksessa ja yliopiston arkirutiineissa".


Voiko hyvää saada halvalla?


Järjestelmä koostuu kamerayksiköistä ja Linux-palvelimesta, joka lähettää mediavirtaa verkkoon. Ääni taas saadaan välittymään kytkemällä luentosalin äänijärjestelmä Tilavirtaan. Lähetysten vastaanottamiseen riittää tavallinen videotykillä ja kaiuttimilla varustettu tietokone. Järjestelmän avulla voidaan myös muuttaa analogista av-materiaalia digimuotoon kytkemällä VHS-nauhuri Tilavirta-palvelimeen. Kun tallennus käynnistetään, järjestelmä muuttaa materiaalin mpeg2-tiedostoksi, kertoo Avoin kampus I -hankkeen erikoissuunnittelija Pekka Ranta.

Videoneuvottelusta Tilavirran käyttö eroaa siinä, että yhteys ei tavallisesti ole kaksisuuntainen. Ranta kertoo, että järjestelmää voidaan täydentää VoIP-verkkopuhelujärjestelmällä tai perinteisellä videoneuvottelujärjestelmällä, jos tilanteessa tarvitaan kaksisuuntaista kommunikointia luentotilojen välillä. Lähtökohtana on kuitenkin mediavirran lähettäminen yliopiston sisäisessä verkossa ja myös yliopiston ulkopuolelle.

Ilkka Kukkonen. Copyright: Pekka Ranta

Tilavirtajärjestelmän kamerat on asemoitu luomaan katselijoille läsnäolon tunnetta. Savonlinnassa luentoja ja tapahtumia on välitetty 60" plasmanäytöille, jolloin syntyy vaikutelma ikkunasta tilojen välillä. Tulevaisuudessa Tilavirta voisi välittää jatkuvaa etäläsnäoloa Joensuun ja Savonlinnan kampusten välillä, Kukkonen visioi. Jatkuvasti päällä oleva hyvälaatuinen kuva- ja ääniyhteys edistäisi yhteydenpitoa, kun videoneuvottelussa tavallisesti tarvittavat esivalmistelut jäisivät pois. Pysyvää yhteyttä ei kuitenkaan vielä ole järjestetty.


Verkkokamerat yhdistävät tiloja


Erilaisten tilaisuuksien tallentamisen ja välittämisen lisäksi Tilavirta-järjestelmää voidaan jatkossa käyttää tiimityössä ja konsultaatiossa. Yksi käyttömuoto syntyi keskusteluissa paikallisen normaalikoulun kanssa. Tilavirtaa voidaan käyttää apuna opetusharjoittelun seurannassa. Kukkonen kertoo, että on mukavampaa, jos tarkkailijoiden ei tarvitse istua luokan perällä, vaan he voivat seurata opiskelijan työtä jossain toisessa tilassa tai kokonaan toisella paikkakunnalla. Tilavirran avulla opetustuokio voidaan myös helposti tallentaa ja katsoa myöhemmin. Normaalikoulu on jo saanut käyttöönsä siirrettävän videovaunun, josta tallennus voidaan käynnistää yhtä nappia painamalla.


Konsultoinnin ja kommunikoinnin työväline


Vaikka Savonlinnan kampus on tarjonnut hyvän ympäristön järjestelmän kehittämiselle ja rakentamiselle, Kukkonen näkee verkkokamerajärjestelmälle käyttömahdollisuuksia yliopiston ulkopuolellakin. Esimerkiksi maakuntaan välitettävät studia generalia -luennot voisivat olla luonteva askel eteenpäin.


Tuotanto laajenee useampiin jakeluformaatteihin


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: