Pitäisi keksiä vapaa-ajan tuote, joka olisi hitti myös Pariisissa

Mikkeliläinen Kutkutus-teatteriryhmä. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Entäpä jos suomalaisten ikääntyminen ei olisikaan vain rasite kansantaloudelle vaan pikemminkin piristysruiske? Suomalaiset elävät nykyään entistä pidempään, käyttävät rahaa avokätisemmin, eläköityvät aikaisemmin, ovat terveempiä ja osaavat ottaa vapaa-ajastaan kaiken irti myös kuluttajina paremmin. Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Päivi Timonen uskoo, että vapaa-ajan taloudesta voi löytyä potkua säilyttää bruttokansantuote kahden prosentin kasvu-uralla.

Kansantaloustieteilijänä Päivi Timonen haluaisi tarkastella suomalaisten ikääntymisen myönteisiä vaikutuksia. Jokainen sukupolvi on onnistunut kaksinkertaistamaan reaalitulot asukasta kohden. Sukupolvelta toiselle siirtyy entistä suurempi ja parempi asuntokanta. Myös koulutustaso nousee jatkuvasti. Ennustetaan, että vuoteen 2040 mennessä miesten keskimääräinen elinajanodote nousee 82 vuoteen ja naisten 86 vuoteen. Samalla arvioidaan, että ihmisten hoivan tarve myöhentyy, ja ikääntyville jää entistä enemmän mahdollisuuksia ja kykyä luoda uutta eli innovoida. Kun peruselämään kuluu entistä vähemmän tuloista, rahaa voidaan käyttää reippaammin vapaa-aikana.


Mitä on vapaa-ajan talous?


Aktiivisesta vapaa-ajasta on tulossa liiketoimintaa. Timonen uskoo, että ihmiset etsivät elämyksiä ja harrastuksia, jotka innostavat ottamaan vapaa-ajasta ilon ja oppimaan uutta. Hän on vakuuttunut, että tekemisen ilo ohjaa kuluttajia vapaa-ajan toimissa vähintään yhtä paljon kuin nautintojen tavoittelu tässä ja nyt. Ikääntyvät suomalaiset osaavat käyttää rahaa väljemmin kuin aiemmin. Tärkeää olisikin yrittää keksiä näille luonnosta ja liikunnasta nauttiville suomalaisille uusia vapaa-ajan innovaatioita. Sauvakävely oli hitti, jonkalaisia Timonen toivoisi nähtävän enemmänkin. Sauvakävelyn kehittämisessä harrastajayhteisöillä oli tärkeä merkitys. Samalla idealla sauvakävely valloittaa nyt Kiinaa.

Päivi Timonen. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Hienostuneita uusia tuotteita isoille massoille


Haastavat vapaa-ajan innovaatiot ovat erilaisia kuin tehokkuutta ja helppoutta edistävät innovaatiot. Harrastuksesta pitäisi löytyä kaikille omaan tasoon sopiva vaikeusaste. Kun harrastajan osaaminen syvenee, hänestä voi tulla suorastaan "tutkija-kehittäjä". Kuluttajat voivat siis olla itsekin innovaattoreita. Uusia innovaatioita syntyy, kun harrastajayhteisöt pääsevät suunnittelemaan ja kehittämään uusia asioita. Timonen uskoo, että intohimoiset harrastajat myös ovat halukkaita kehittämään vapaa-ajan tuotteita. Siksi olisi tärkeää, että paikalliset harrastajayhteisöt ovat mukana tuotteita mietittäessä. Tarvitaan välittäjiä ja areenoja yhteistyölle, että ammattilaiset ja harrastajat voivat kohdata.


Harrastajayhteisöt ovat kehitystyössä tärkeitä


Tutkimuksissa on huomattu, että eri puolilla maata ihmisillä on erilaisia rakkaita harrastuksia. Pohjois-Suomessa saunotaan, kalastetaan ja liikutaan. Idässäkin kalastetaan, saunotaan ja pidetään puutarhaa kunnossa. Lännessä taas tärkeitä ovat perhe, sukulaiset, ystävät, luonto, ulkoilu ja liikunta. Pääkaupunkiseudun väki harrastaa ystäviä, liikuntaa, musiikin kuuntelua, mökillä oloa, ruoanlaittoa ja taidetta. Timonen uskoo, että erilaisissa harrastuksissa ehkä myös näkyy väen harmaantuminen. Idässä ja pohjoisessa vastaajat ovat saattaneet olla iäkkäämpiä kuin muualla.

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Ikä selittää ehkä enemmän kuin alue


Suomalaisille niin tärkeän mökkeilyn hän ei kuitenkaan usko pursuavan uusia innovaatioita. Toki paineita siihen suuntaan on. Mökeillä tehdään kalliita investointeja, joten rahalle pitäisi saada vastinetta ja mökeillä oleskeluaikaa pitäisi pidentää. Timonen kuitenkin uskoo, että mökkien täytyy saada olla "taantumuksen paikkoja", joilla ei kehitetä uusia innovaatioita. Jos uusia tuotteita syntyy, niiden pitäisi lyödä itsensä läpi yhtä hyvin hyvin Pariisissa kuin Pärnämäellä.


Pitäisi keksiä, mikä olisi hitti Pariisissa


Nettiradio Mikaelin arkistosta: