Uuden Mikkelin menneisyys

Vuoden 2001 alussa liittyivät Mikkelin kaupunki, Mikkelin maalaiskunta ja Anttola uudeksi Mikkeliksi. Yhteen liittyneillä kunnilla on ollut myös yhteinen menneisyys ennen kuin ne eriytyivät omiksi kunnikseen. Millainen oli Mikkelin seudun rautakausi? Entä 1500- ja 1600-luku? Miten Mikkelin alue kehittyi 1700- ja 1800-luvuilla? Mikkelin seudun menneisyyttä tutkineet kertovat.

Savon Säätiö
Mikä Savon Säätiö on ja mitä tekemistä sillä on uuden Mikkelin historian kanssa? Säätiön asiamies Matti Lakio kertoo.

Mikkelin alueen rautakausi
Orijärven alueella on viimeisen parin vuoden aikana tehty merkittäviä arkeologisia löytöjä. Muutenkin viime vuosien löydöt ovat muuttaneet käsitystä esihistoriasta. Arkeologi Esa Mikkola kertoo, millainen käsitys Mikkelin alueen rautakaudesta on tällä hetkellä vallalla.

Mikkelin asema 1500- ja 1600-luvuilla
Mikkelin seutu oli 1500- ja 1600-luvuilla vielä johtoasemassa Savon seudulla. 1500- ja 1600-luvuilla tapahtui merkittäviä muutoksia väestön ja alueen hallinnon rakenteessa. Professori Veijo Saloheimo on tehnyt näistä asioista käänteentekevää tutkimusta.

1700-luvun Suur-Mikkelistä pirstottuun Mikkeliin
FM Hannele Wirilander, joka on kirjoittanut mm. Mikkelin pitäjän historian, selvittelee, miten Mikkeli muuttui 1700- ja 1800-luvuilla.

Kirjallisuus:

  • Kuujo, Erkki: Entisajan Mikkeli. Mikkelin kaupungin vaiheita 1838-1917. Mikkeli 1971.
  • Mikkelin maalaiskunnan kirja. JYY:n kotiseutusarja N:o 30. Toimittanut Teppo Vihola. Jyväskylä 1992.
  • Muuttuvaa Mikkeliä. Mikkelin kaupungin historia II 1918-1986. Kirj. Erkki Kuujo Kyösti Väänänen Matti Lakio Esa Hassinen. Pieksämäki 1988.
  • Savon historia I. Esihistorian vuosituhannet ja keskiaika. Kirj. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander ja Kauko Pirinen. Kuopio 1988.
  • Savon historia II:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534-1617. Kirj. Kauko Pirinen. Pieksämäki 1982.
  • Savon historia II:2. Savo suurvallan valjaissa 1617-1721. Kirj.Veijo Saloheimo. Kuopio 1990.
  • Savon historia III. Savo kaskisawujen kautena 1721-1870. Kirj. Kaarlo Wirilander. Kuopio 1960.
  • Wirilander, Hannele: Mikkelin pitäjän historia vuoteen 1865. Mikkeli 1982.

© Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 2001