Mikkelin alueen rautakausi

Mikkelin seutu oli esihistoriallisella ajalla Savon keskuspaikka. Tämän osoittavat mm. upeat rautakautiset kalmistot, joita on Mikkelin seudulla tutkittu 1800-luvun lopulta lähtien. Viime vuosina Mikkelin seudun esihistoriasta on saatu uusia tietoja, jotka ovat muuttaneet käsityksiä alueen muinaisuudesta. Hyvin merkittäviä arkeologisia lyötöjä on tehty Mikkelin maalaiskunnassa Orijärven lähistöltä viimeisen kahden vuoden aikana. Orijärven kaivausten johtajana toimii arkeologi Esa Mikkola.


Millaisia ongelmia arkeologin työssä kohtaa?
Arkeologiset löydöt ovat vain pieni osa muinaisuudesta?


Kalmistolöydöt ovat perinteisesti tuottaneet eniten tietoa esihistoriasta. Suurin osa kalmistolöydöistä on rautakautisia. Hautojen perusteella voi tutkia monia aspekteja rautakaudesta. Löydöt kertovat mm. harrastetuista elinkeinoista ja ihmisten fyysisista ominaisuuksista. Arkeologi Esa Mikkola sanookin, että rautakauden ihmisen elämä avautuu hautojen kautta.

Mikkelin alueelta on löydetty neljä merkittävää rautakautista kalmistoa: Latokallio Moisiossa, Kyyhkylä, Tuukkala ja Visulahti. Muita mahdollisia rautakautisia kalmistoja Mikkelin seudulla on mm. Kivisakastin alueella, Vuolingon Tyynelässä, Rantakylän Rantalassa (lähellä Orijärveä), Mäntyrannassa ja Rantakylän Ketunniemessä. Viime vuosina kuvaa rautakaudesta ovat muuttaneet myös muut löydöt kuin kalmistot. Etenkin asuinpaikkalöydöt ovat monipuolistaneet kuvaa rautakaudesta.


Mikä tekee arkeologisen löydön tärkeäksi?
Miten asuinpaikkalöydöt ovat monipuolistaneet kuvaa rautakaudesta?
Mitä Mikkelin seudulla sijaitsevat asuinpaikkalöydöt kertovat?


Orijärven muinaispelto

Syksyllä 1998 löysi eräs Vuolingon koulun oppilas Orijärven Kihlinpellolta saksalaisen Otto III:n aikaisen hopeapenningin ollessaan luokkansa kanssa harjoittelemassa ns. peltopoimintaa arkeologiasta kiinnostuneen opettajansa kanssa. Kun rahoja löydettiin lisää, aloitettiin alueella kesällä 1999 arkeologiset kaivaukset. Rautakautisia rahoja alueelta on nyt löydetty jo pitkälti yli 200. Kesällä 2000 kaivauksia alueella jatkettiin. Tällöin löytyi arkeologien yllätykseksi Suomen itäisin muinaispelto. Nykyisin Orijärveä pidetäänkin hyvin merkittävänä rautakautisena löytönä.


Orijärven muinaispellosta tehdyt löydöt
Mistä asukkaat tulivat Mikkelin seudulle?


Paula Purhoselta ilmestyi vuonna 1998 väitöskirja, jossa hän esittää uusia käsityksiä kristinuskon saapumisesta Suomeen. Hänen mukaansa Mikkelin alueella olisi ollut kirkkoja jo useampia ennen 1400-luvulla rakennettua Kivisakastia, jota tavallisesti pidetään vanhimpana Mikkelin alueen kirkkona.

Mitä mieltä olette Paula Purhosen käsityksistä?


Haudaton alue keskellä kalmistoa


Mikkelin alueella on tehty suuri määrä valtakunnallisesti merkittäviä löytökohteita, joiden inventointia ei olla kunnolla tehty. Millaisia mahdollisuuksia perusteellisiin inventoihin alueella on?


Tarkkaa pohjatyötä vaativaa inventointia tulisi tehdä Mikkelissäkin


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Muita linkkejä:

© Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 2001