Tutkittua vettä on turvallista lotrata

Copyright: Mervi Sensio

Hyvänmakuista, eli ei-minkäänmakuista vettä. Ehkä se on vähän rautaista. Kirkasta kuitenkin. Turvallista? Aina saatavilla? Mistä sen tietää? Talousvedeksi kutsutaan vettä, jota käytetään kotitaloudessa juomavetenä, ruuanlaitossa, pyykinpesussa ja vessankin huuhtelussa. Raakavesilähteinä talousvedelle voivat olla pintavesi, maaperän pohjavesi ja kalliopohjavesi. Tässä jutussa selviää, minkälaisia terveysvaaroja eri vesilähteistä pumpatussa vedessä voi olla, miten saastuneen veden saa kiikkiin ja miten vesiasioita puntaroidaan laissa. Entä mitä sitten tehdään, kun vettä tulee liikaa tai ei ollenkaan?

Tutkimatonta hyvää vettä ei ole
Suomessa vesi on yleensa ok, mutta on täällä ongelmiakin. Kotimaisesta vedestä löytyy muun muassa korkeita pitoisuuksia vaarallisia aineita. Niiden terveysriskit ovat todellisia, professori Terttu Vartiainen Kansanterveyslaitokselta kertoo. Siksi vesi pitää tutkia.

Vedestä on hyvä olla vähän huolestunut
Vesiylitarkastaja Minna Hanski maa- ja metsätalousministeriöstä toteaa, että kansainvälisesti katsottuna Suomen talousvesijärjestelmä ei näytä haavoittuvalta, mutta kuivuus, tulvat, tietämättömyys ja ammattitaidottomuus ovat selkeitä uhkia hyvän veden saannille.

Copyright: Mervi Sensio

Kenen hanasta tulee lain mukaista vettä?
Vesilaitosten tehtävä on järjestävää kansalle sellaista vettä, mitä laki vaatii. Hyvää ja puhdasta. Yksityistalouksissa vastuu veden laadun valvonnasta jää kaivon omistajan harteille, eikä se ole hyvä juttu, ylitarkastaja Jari Keinänen tietää.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: