Tyvestä puuhun ei ole niin pitkä matka

Copyright: Nina Kurki

Jari Eteläniemen, 26, mielestä keinoja vaikuttaa on, jos omaa aktiivisuutta vain riittää. Hän on mukana ammattiyhdistys- ja puoluetoiminnassa, ja hänet on lisäksi valittu muutamaan kunnalliseen luottamustoimeenkin. Äänestäminen on yksinkertaisin tapa vaikuttaa, mutta sen ei tarvitse olla ainoa kosketus kansanedustajiin. Jos mieleen tulee parannusehdotus, kansanedustajiin voi ottaa rohkeasti yhteyttä. Sitä vartenhan heidät on valittu, kansaa edustamaan.

Jari Eteläniemi on sangen nuoresta iästään huolimatta mukana monessa. Hän kertoo, että innostus politiikkaa kohtaan on tullut melkeinpä perintönä. Vanhemmat ja isovanhemmat ovat olleet aktiivisia toimijoita. Vanhempi sisko sai aikoinaan houkuteltua veljensä mukaan puolueen nuorisotoimintaan ja ammattiyhdistystoiminta astui kuvioihin, kun Eteläniemi siirtyi työelämään. Reilussa kolmessa vuodessa yksi on poikinut toista.

Eteläniemi työskentelee Ikaalisten Kylpylässä hovimestarina. Taustalla on ravintolakokin ammattitutkinto sekä esimieskoulutus. Eteläniemi on aktiivisesti mukana sekä ammattiyhdistys- että puoluetoiminnassa. Esimerkeiksi hän nostaa juuri alkaneen toisen kautensa Palvelualojen ammattiliiton edustajistossa sekä SDP:n Ikaalisten työväenyhdistyksen puheenjohtajuuden. Kunnallisia luottamustoimia ovat Ikaalisten keskusvaalilautakunnan jäsenyys sekä Ikaalisten kaupunginvaltuuston varajäsenen toimi.


Onko nuorena helppo päästä mukaan toimimaan?


Eteläniemi tuntee, että hänen omat mahdollisuutensa vaikuttaa ovat ihan riittävät. Oma aktiivisuus on tärkeintä. Yhteiskunnallisella tasolla voi ottaa yhteyttä vaikkapa suoraan eduskuntaan ja paikallisella tasolla hän pystyy ajamaan tärkeiksi kokemiaan asioita, varsinkin nyt kun on itse varajäsenenä kaupunginvaltuustossa. Ammattiliitossa edustajisto on ylin päätäntävaltaa käyttävä elin, ja siellä saa ajettua hyvin asioita eteenpäin jos on tarpeeksi päättäväinen. Suoraa toimintaa Eteläniemi ei pidä itselleen luontevana tapana toimia. Hän luottaa perinteisten vaikutuskanavien käyttöön, ainoastaan lakkoilu saattaisi tulla kyseeseen.

Eteläniemi on varsin tyytyväinen tapaan, jolla asioita hoidetaan nyt. Tyvestä puuhun ei hänen mielestään ole läheskään niin pitkä matka kuin ihmiset olettavat.
"Esimerkiksi kansanedustajiin voi ottaa yhteyttä, jos on hyviä ideoita. Ei eduskunta kuitenkaan ole niin kaukainen kuin minä sitä pidetään. Omalla kohdallani sekin varmasti vaikuttaa, kun olen itse ollut aktiivisesti mukana toiminnassa ja tunnen niitä ihmisiä muutenkin. Voihan tietysti olla, että jos ei tunne ketään eduskunnasta, ajattelee sen olevan niin kaukana, ettei voi ottaa yhteyttä. Ihan ihmisiä kansanedustajatkin ovat ja sitä varten valittu, että heihin voi ottaa yhteyttä jos on jotain parannettavaa."

Äänestäminen on Eteläniemen mielestä hyvä keino vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Hän uskoo joukkovoimaan: äänivyörykin muodostuu yksittäisistä äänistä. Oma puoluekanta on ollut aina selvä, ikään kuin peritty vanhemmilta. Oman ehdokkaan valintakin on suhteellisen helppoa, sillä joka vaaleissa on aina joku tuttu, jonka ajatus- ja arvomaailma sattuu yksiin oman kanssa.

Copyright: Kari Isoniemi
Mitä luulet, miksi politiikka ei kiinnosta nuoria?
Aiotko kampanjoida äänestämisen puolesta jotenkin?


Iän myötä suhtautuminen politiikkaan on muuttunut vakavammaksi. Nyt hän on aktiivinen toimija, kun nuorempana kyseessä oli lähinnä harrastus. Hän arvelee, että nyt tärkeäksi koetut asiat liittyvät työelämään. Tällaisia ovat esimerkiksi palkka-asiat. Eteläniemestä olisi tärkeää, että matalapalkkoja saataisiin ylöspäin tai vaihtoehtoisesti veroja alaspäin. Opiskeluaikakaan häneltä ei tosin ole unohtunut, sillä myös opintotuki kaipaisi hänen mielestään päivitystä tälle vuosituhannelle.

Linkit:

Takaisin