Merja Lehtonen vaikuttaa äänestämällä ja puhumalla

Copyright: Nina Kurki

Kangasalalainen Merja Lehtonen, 27, on aina ollut edes jonkin verran perillä yhteiskunnallisista asioista. Kiitos siitä kuulu hänen poliittisesti aktiivisille vanhemmilleen. Varsinainen yhteiskunnallinen herääminen on kuitenkin tapahtunut vasta viimeisen neljän vuoden aikana. Nyt hän on mukana aktiivisesti ammattiyhdistystoiminnassa ja on valmis haastamaan ihmiset mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Merja Lehtonen työskentelee rullalinjan hoitajana joustopakkauksia valmistavassa tehtaassa. Työkokemusta on kertynyt myös kesätöistä kioskin myyjänä sekä palveluohjaajana siivousfirmassa. Vapaa-aika kuluu ammattiyhdistystoiminnassa. Lehtonen toimii Kemian liitossa ammattiosastonsa opintosihteerinä, varaluottamusmiehenä, nuorisovastaavana sekä nuorisojaoston jäsenenä. Hän on myös SAK Pirkanmaan maakuntaryhmän jäsen sekä Pirkanmaan paikallisjärjestön hallituksen jäsen.

Aktiivinen toiminta sai alkunsa ammattiosaston kokouksista, sittemmin kokoukset ja tapaamiset alkoivat viedä vapaa-aikaa yhä enemmän. Ammattiosaston toimikunnan kokouksia on kerran tai kaksi kuussa. Opintosihteerinä Lehtonen puuhaa ammattiosastolleen erilaisia kursseja sekä opintomatkoja. Nuorisovastaavan homma painottuu ammattiosaston nuoria koskevien asioiden ajamiseen ja kehittämiseen työpaikoilla. Virkistystä ja vapaa-ajan toimintaa unohtamatta.

Lehtonen arvelee, että tällä hetkellä hänen mahdollisuutensa vaikuttaa asioihin ovat varsin käytännönläheisiä. Vaikuttaminen näkyy ammattiosasto- ja liittotasolla esimerkiksi erilaisina tempauksina tai tapahtumina. Mahdollisuuksien mukaan hän pyrkii myös vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin siten, että saisi ihmiset pohtimaan asioita.

Lehtonen mainitsee hänelle tärkeiksi asioiksi muun muassa tasa-arvoasiat, työllisyyskysymykset sekä peruspalveluiden turvaamisen kaikille. Puhuminen asioista sekä äänestäminen ovat hänelle läheisimmät keinot vaikuttaa, mutta tarvittaessa hän olisi valmis vaikka nousemaan barrikadeille. Sitä suorempi toiminta tuntuu kuitenkin vieraalta.


Mitä parannettavaa tasa-arvossa olisi palkan lisäksi?
Pätkätyöläisten ja pitkäaikaistyöttömien asema huolettaa
Maahanmuuttajien ongelmiinkin olisi syytä paneutua


Oman äänen käyttäminen tulevissa vaaleissa on Lehtoselle itsestäänselvyys. Se on paitsi yksi keino vaikuttaa, myös kansalaisoikeus ja velvollisuuskin. Lehtonen arvelee nuorten passiivisuuden syyksi poliittisten puhetyöläisten käyttämän kapulakielen, joka vieraannuttaa nuoria entisestään.
"Asioita voitaisiin välillä käsitellä myös suomen kielellä eikä munkkilatinaksi. Jos asioihin ei ole perehtynyt yhtään eikä ottanut selvää taustoista, ne voivat tuntua vaikeaselkoisilta. Voi olla, etteivät nuoret yksinkertaisesti koe voivansa vaikuttaa asioihin. Eikä politiikka ole nykyään nuorten keskuudessa kovin muodikastakaan."

Copyright: Jyri Alanne

Lehtonen uskoo, että yhdellä äänellä on merkitystä. Myös työpaikalla on keskusteltu äänestämisen merkityksestä. Hän on houkutellut työpaikaltaan nuoria mukaan erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin, joiden tarkoituksena on lähinnä herätellä mielenkiintoa yhteiskunnallisia asioita kohtaan.
"Jos kaikki ajattelisivat, että yhdellä äänellä ei ole merkitystä ja jättäisivät äänestämättä, olisiko se sitä oikeaa demokratiaa? Olen ajatellut asian sillä tavalla, että jos minä en äänestä, niin joku toinen kyllä äänestää. Menisikö se ääni sitten sellaiselle henkilölle, joka ajaa minulle tärkeitä asioita?"

Lehtonen kertoo olleensa aina kiinnostunut suurin piirtein samoista asioista. Iän mukana tietynlainen ehdottomuus on kuitenkin karissut, ja tilalle on tullut kyky nähdä asioista eri puolia ja vivahteita.

Linkit:

Takaisin