Aktiivinen puheenpitäjä pääsee vaikuttamaan huomiseen

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Aluevaikuttaminen, mitä se on? Se on lobbaamista, puheiden pitämistä, kokouksiin osallistumista, asian jakamista kaverille ja naapurille, elämöintiä ja älämölöäkin, jos ei muu auta. Se on myös hankkeita, projekteja, strategiaa ja suunnitelmia. Yhden ihmisen voimalla ei voi vaikuttaa alueen kehitykseen, mutta yksikin voi olla se aktiivi, joka jyrää tärkeät asiat sinne, missä ne siunataan.

Huomisen asiat päätetään tänään
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n jäsenpalveluosastossa työskentelevän projektipäällikkö Eine Mikkosen työnkuvaan kuuluu kouluttaa palkansaajia tomerimmiksi aluevaikuttajiksi. Keskeiset aluevaikuttajan työkalut ovat lobbaus ja verkostoituminen. Ja se, että pitää aina puheen kun on mahdollista.

Ulostulokanavat auki
Keijo Vapalahti toimii pääluottamusmiehenä UPM-Kymmenen Joensuun vaneritehtaalla ja on mukana monissa muissakin tehtävissä ajamassa toisten asioita eteenpäin. Vapalahden mielestä jokaisen pitäisi saada tietää, miten voi vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.

Copyright: Mervi Sensio

Tässä on vaikutuskanava, tänne kannattaa puhua
Katja Airaksinen arvelee, ettei olisi koskaan ymmärtänyt puuttua oman työpaikan epäkohtiin jos ei olisi saanut tietoa koulutuksen kautta. Nykyään ay-aktiivi tietää kanavat, mitä kautta asiat menevät eteenpäin, mutta tietää myös, että kaikki eivät kanavia tiedä. Airaksisen mielestä neuvottelupöydissä olevilla on velvollisuus tiedottaa ruohonjuuritasolle, että tässä on vaikutuskanava, tänne kannattaa puhua.

Valtakunnan ja alueiden yhteispelissä on parannettavaa
Työvoima- ja koulutuspolitiikkaa valtakunnan vinkkelistä seuraavaa Saana Siekkistä askarruttaa, miten valtakunnan tason ja aluetason vaikuttaminen saadaan tiiviimpään yhteistyöhön ja tieto kulkemaan alhaalta ylös ja toisinpäin entistä paremmin.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: