Ay-liike haluaa aktiivejaan mukaan kunnallispolitiikkaan

Copyright: Mervi Sensio

Ay-liikkeen tavoitteena on ollut aikojen alusta saakka vaikuttaa yhteiskunnan meininkiin. Ei siis riitä, että palkansaajilla menee hyvin vain työpaikoillaan. Yhtä tärkeää on, että palkansaajat saavat myös tarvittavat terveydelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset edut, joista päätetään tietysti kunnassa. Näihin kuntien päättäviin elimiin ay-liike haluaakin patistaa aktiivejaan, sillä sitä kautta uskotaan voivan vaikuttaa palkansaajan arkeen ja siihen, että palkansaajia ylipäätään on tulevaisuudessakin. SAK:n ay-aktiivit Marjatta Oinonen, Olli Sironen ja Jarno Töyrynen ovat kunnanvaltuutettuja. He myöntävät, että kiitosta näistä iltatöistään he saavat vain harvoin. Miksi he kuitenkin haluavat olla mukana? Miten kunnan asioista päätetään ja voiko yksi ihminen ihan oikeasti vaikuttaa? Mitä tekemistä politiikalla ja ammattiyhdistysliikkeellä on keskenään?

Ykköstavoite ay-liikkellä on saada ihmiset laajasti äänestämään, sillä jos vain hyvin toimeentulevat ihmiset käyvät äänestämässä ja heikoimmassa asemassa olevat jättävät tämän tehtävänsä väliin, ei demokratia enää toimikaan. Päättäjiksi tarvitaan ihmisiä, jotka tuntevat työntekijöiden arjen ja ymmärtävät palkansaajien asioita. Lisäksi kunnallisen päätöksentekokoneiston kautta päästään vaikuttamaan maakuntatasollekin, jossa päätetään koko alueen kehittämisestä. Kaikki maakuntaan tulevat resurssit, esimerkiksi EU-rahoitus pitää ay-liikkeen mukaan kohdentaa oikeudenmukaisesti ja hyödyntämään kaikkia kansalaisia.

Copyright: Mervi Sensio

Levyseppä Olli Sironen haluaa pitää ohjia omissa näpeissään
Olli Sirosen sielussa heräsi yhteiskunnallinen kiinnostus luottamusmiestehtävien myötä. Levysepän ammattia taitava mies haluaa olla itse päättämässä ja vaikuttamassa, miten missäkin toimitaan ja mihin suuntaan asioita viedään.

Toimistovirkailija Marjatta Oinonen etsii inhimillisiä arvoja päätöksiin
Marjatta Oinosen mielestä maaseutukunnan muuttovirta on saatava pysähtymään, sillä jos ei ole ihmisiä, ei kunnassa voida ylläpitää tasokkaita palvelujakaan. Ja jotta ihmiset voivat pysyä kotikunnassaan, heillä on oltava työtä. Oinosen kokemuksen mukaan kunnallispolitiikassa voi vaikuttaa vain vähän näin suuriin asioihin, mutta aina pitää yrittää.

Nuori Jarno Töyrynen edistää nuorten asioita
Jarno Töyrynen 23-vuotias ja Ristiinan tuoreimmassa kunnanvaltuustossa ainut alle kolmekymppinen. Politiikkaan ja ay-toimintaan Töyrynen on ajautunut sattumien kautta ja toisten kannustamana. Hänen mielestään kuntalaisia ajatellen on tärkeää, että kuntaa koskevista päätöksistä vastaava joukko koostuu erilaisista ja eri-ikäisistä ihmisistä.

Linkki: