Esimies - kaveri vai kummitus

Copyright: Riina Mäkilä ja Kirsi Kauppinen

Ajat muuttuvat ja johtajuuskäsite sen mukana. Enää ei esimies istu ylhäisessä yksinäisyydessään norsunluutornissaan ja jakele käskyjä, vaan toimii yhteistyössä alaistensa kanssa. Nykyään johtaminen todellakin on ihmisten johtamista. Herranpelko alkaa olla jo historiaa. Voisi jopa sanoa, että yrityksen menestys on pitkälti riippuvainen henkilöstön hyvinvoinnista ja työilmapiiristä.

Päivän trendi - valmentajaesimies

Tärkeintä esimiehelle on kouluttautua niin, että hänellä on kyky kehittää työtään ja tukea alaisiaan ja yhteistyökumppaneitaan. Hän saa aikaan muutoksia ja muuttumista. Alaistensa kehittymisestä huolehtiva esimies on valmentajaesimies. Taito valmentaa työntekijöitä on myös menestyvän esimiehen tuntomerkki.

Valmentajaesimies johtaa arvojen avulla. Hän on omaksunut yrityksen arvot ja kehittänyt omaa henkilökohtaista arvomaailmaansa. Jos johtaja on käyttäytymiseltään esimerkillinen, hän on myös uskottava. Esimies osoittaa toiminnallaan olevansa ryhmäänsä varten. Hän tukee ryhmää ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä. Ehkä kaikkein tärkeintä on kehittyminen, joka tapahtuu työssä ja työpaikalla esimies-alaissuhteissa. Esimies voi edistää alaistensa kehittymistä ja kasvua joka päivä oman johtamiskäyttäytymisensä kautta.

Johtamiskäyttäytymisen taso on noussut kaikilla osa-alueilla. Eniten parannusta on tapahtunut suomalaisille vaikeimmin hallittavilla alueilla: ihmissuhteiden hoidossa ja henkisessä joustossa. Pitkällä aikavälillä ovat eniten kehittyneet kuuntelutaito ja kyky muuttaa joustavasti omaa toimintatapaa.

Esimiesten ajatuksia johtajuudesta

Jussi Väisänen. Copyright: Riina Mäkilä ja Kirsi Kauppinen

Stora EnsoTimber, Varkauden saha valmistaa kuusisahatavaraa puusepänteollisuuden raaka-aineeksi. Lopullisina käyttökohteina ovat ikkunaluukut, ovenkarmit ja sisäverhouspaneelit. Päämarkkina-alueet ovat Ranska, Hollanti, Saksa ja Suomi. Kuljetus tapahtuu pääasiassa laivakuljetuksina. Varkauden saha työllistää n. 140 henkilöä.

Varkauden sahalla esimiestehtävissä työskentelevistä tiimivalmentajista Tapio Virtaselle ja Jussi Väisäselle on jo kertynyt runsaasti kokemusta esimiestehtävistä, kun taas Heli Kinnunen ja Panu Semi ovat esimiesuransa alkumetreillä.

Jussi Väisäsen tie tiimivalmentajaksi alkoi Nikkarilan metsätyökoulusta, jossa hän kävi yleisjakson ja metsurikurssin. Valmistuttuaan Nikkarilasta hän kävi Kotkassa levyteknikkopuolen. Oltuaan työelämässä jonkin aikaa Jussi aloitti opinnot Siilinjärvellä metsätyökoulussa. Hän valmistui metsätalousteknikoksi 1991.

Jussi Väisänen työskenteli paperitehtaalla, kuumahierrelaitoksella, aina vuoteen 1993 asti, kunnes siirtyi Varkauden sahalle tuotannon tehtäviin. Stora Enso Timberin Varkauden sahalla Väisänen on toiminut sahatavaralähetyksen työnjohtajana, ja hänen nykyinen toimenkuvansa on tiimivalmentaja. Työskenneltyään tuotannon puolella Jussilla on vahva prosessituntemus ja työntekijät ovat ennestään tuttuja.

Tapio Virtanen. Copyright: Riina Mäkilä ja Kirsi Kauppinen

Väisäsen mielestä keskeisintä johtajuudessa on näkyä kentällä. "Tänä päivänä päivittäiset rutiinit vievät paljon aikaa, josta seuraa, että näkyvyys kentällä jää vähemmälle. Työntekijät toivovat, että heitä kävisi jututtamassa", hän tuumii.

Olennaista johtamisessa on Jussin mukaan osata kuunnella työntekijöitä, suodattaa siitä se olennaisin ja sen myötä käynnistää tarvittavat toimenpiteet.


Työtä ja vapaa-aikaa


Vaikeimpina tilanteina johtamisessa Väisänen näkee ongelmat henkilökemioissa ja vastuunkantoasiat tuotannossa:
"Tiimityöskentelyn myötä tuotantohenkilöstön vastuu on kasvanut, mikä on hyvä, mutta ongelmien ilmetessä vastuunkantajaa tahdo ei löytyä".

Tapio Virtanen valmistui Kotkasta puutalousteknikoksi. Hän on työskennellyt mm. metsä- sekä teollisuusharjoittelijana. Sahalle hän tuli työnjohtajaksi, ja pikkuhiljaa tehtäviä alkoi kasaantua. Hän suoritti valmentajatutkinnon, ja nykyään hänen tehtäviinsä kuuluvat tuotteen laatuun sekä ympäristöön liittyvät asiat.

Panu Semi. Copyright: Riina Mäkilä ja Kirsi Kauppinen

Keskeisintä johtamisessa Virtasen mielestä on että kuuntelee, seuraa tilannetta, on avoin ja rehti, tasapuolinen ja että työntekijöille kerrotaan, minkä takia mihinkin ratkaisuun on päädytty.


Johtamisen ilot ja surut
Monipuolinen työ ja huvi


Panu Semi valmistuu tulevana vuonna metsänhoitajaksi Joensuun yliopistosta. Hän on ollut sahalla kesätöissä aikaisempina kesinä ja nyt hän toimii äitiyslomasijaisena tiimivalmentajana.

Semin mielestä hyvä johtaja kuuntelee ensin työntekijöitä, tekee sitten päätöksen ja pysyy siinä. Hyvä johtaja on myös oikeudenmukainen.


Nuorta näkemystä


Heli Kinnunen. Copyright: Riina Mäkilä ja Kirsi Kauppinen

Heli Kinnunen on valmistunut Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta puukaupalliselta puolelta metsätalousinsinööriksi. Hän suoritti kaikki harjoittelut Varkauden sahalla ja sai valmistuttuaan sieltä vakituisen työpaikan.

Kinnunen painottaa sitä, että nykyään johtaminen on nimenomaan ihmisten johtamista eli sosiaaliset taidot ja kuunteleminen ovat avainasemassa.


Naisnäkökulmaa johtajuuteen
Mitä teet vapaa-aikana?