Maailmalla Suomi-kuvaa kirkastamassa - Brysselistä Espoon kautta Hannoveriin

Mikkeliläinen Sari Parkkinen valmistui vuonna 1999 Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitokselta Savonlinnasta. Yksi tulevaan työhön liittyvistä tavoitteista oli hyödyntää ennakkoluulottomasti Euroopan Unionin ja työvoiman vapaan liikkumisen tarjoamia mahdollisuuksia kansainvälisen viestinnän ammattilaiselle. Ennen Hannoverin maailmannäyttelykomennusta Sari ehti toteuttaa unelmaansa mm. Brysselissä Euroopan komission kääntäjäharjoittelijana sekä noin vuoden verran Espoon teknillisen korkeakoulun kielikeskuksen amanuessina.


Mitä kielikeskuksen amanuenssin työhön liittyy?
Entä työskentely harjoittelijana Brysselissä?


Kiireinen työ Suomi-kuvan kiillottajana

Työssään maailmannäyttelyn Suomen paviljongissa Sarin silmien ohi pyörähtää noin 7000 - 8000 ihmistä yhden työvuoron aikana. Omista opinnoistaan viestinnän laitoksella Sari kertoo saaneensa erinomaiset valmiudet työhön, jossa tarvitaan kääntämistä, viesintää kuin sosiaalisia taitojakin. Suomen paviljonki on ollut koko messujen ajan yksi suosituimmista, ja se saanut kiitosta niin vierailijoilta kuin kansainväliseltä lehdistöltä. Ovien avautuessa Suomen osaston edessä on yleensä noin tunnin pituinen jono, joka purkautuu "hallittuna kaaoksena" elämysmatkaan koivujen ja teknologian maahaan.


Mikä Suomen osastolla herättää eniten kiinnostusta?
Korostuuko teknologia Suomen osastolla?
Mikä Suomessa kiehtoo?


Tiimityöstä voimaa

Oppaita on yhteensä 45 henkilöä, ja heidät on jaettu kolmeen 15 henkilön tiimiin. Kuusituntisen työvuoron aikana palvelutilanteet ja asiakkaat vaihtuvat tiiviiseen tahtiin. Omaa aikaa jää kuitenkin muiden maiden osastoihin tutustumiseen ja muuhun vapaa-aikaan. Isojen väkimassojen kohtaaminen vie kuitenkin sen verran energiaa, että normaalin työvuoron jälkeen lepo on paikallaan.


Kuka on tyypillinen opas?


Näyttely avoinna lokakuun loppuun

Hannoverin EXPO 2000 on avoinna vielä lokakuun ajan ja Sari arvioi, että kävijämäärät nousevat tai ainakin pysyvät korkeina näyttelyn loppuun saakka. Seuraava maailmannäyttely pidetään 2005 Japanissa.


Mitä mielenkiintoista tapahtuu lokakuussa?


Mitä Hannoverin jälkeen?

Maailmannäyttelyn jälkeen Sarilla joko palaa amanuenssin virkaan teknilliseen korkeakouluun tai hakeutuu ehkä koulutusta vastaavaan työhön Itä-Suomessa. Luonto, rennot ja kiireettömät ihmiset sekä perhe- ja ystävyyssuhteet vetävät takaisin.

Linkkejä:

Hannover - ONLINE

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Maailmannäyttelystä eväitä maailmalle / Pasi Valjakan haastattelu

© Nettiradio Mikaeli / Markku Pelkonen 2000