Hakeva syventyy pitkäaikaistyöttömiin

Copyright: Auli Kekkonen

Pieksämäen seudulla pyörivästä Hakeva-hankkeesta on löytynyt uutta sisältöä elämään sadalle pitkäaikaistyöttömälle. Vuoden 2000 joulukuussa käynnistynyt hanke voi röyhistellä tuloksillaan, sillä yli puolelle hakevalaisista on löytynyt työpaikka.

On kovin tavallista, että Hakevaan tulevien yli nelikymmenvuotiaiden työttömyysjaksot ovat kestäneet yhtäjaksoisesti lähemmäs kymmenen vuotta. Monilla on myös harmia erilaisista sairauksista. Hakevan teettämään kyselyyn vastanneista 99 ihmisestä peräti 72 kertoi omaavansa jonkin sairauden. Kun työttömyys on varjostanut koko elämää pitkään, työn syrjään takaisin pääseminen ei ole nopeaa saati helppoa. "Me annamme asiakkaalle aikaa pysähtyä miettimään, mitä loppuelämällään haluaa tehdä", projektipäällikkö Riitta Liisa Rotinen tiivistää hankkeen sisällön.

Miehille uuden suunnan löytäminen on hankalampaa kuin naisille, sillä monikaan heistä ei ennättänyt olla työssä 90-luvulla. Hakeva tarjoaa 4,5 kuukautta kestäviä koulutusjaksoja ja takuuvarman mahdollisuuden päästä harjoittelemaan haluamalleen alalle 2,5 kuukaudeksi.


Miten ongelmiin tartutaan?


Työttömän tilanne mutkistuu työttömyyden jatkuessa. Vuosikausia kestänyt työttömyys vieraannuttaa työelämästä, tulee erilaisia fyysisiä vaivoja ja lopulta paluu työhön saattaa alkaa hirvittää. Sitä ei kuitenkaan ole helppoa sanoa ääneen.


Kuinka usein työhön paluu hirvittää?


Pitkäaikaistyöttömillä voi olla monenlaisia muita pulmia, joiden takia töihin meno ei luonnistu. Ehkä puuttuu auto tai kotona vartoo mustasukkainen siippa. Voi myös olla, että kuva omasta työkyvystä on liian ruusuinen. On vaikeaa myöntää itselleen, ettei fyysinen kunto ehkä sittenkään riitä tai alkoholiongelma on riistäytynyt käsistä. Hakevan väellä on pitkä kokemus työllistämis- ja sosiaalipuolelta, joten arjen ankeus ei hämmennä. Koska hanke ei myönnä mitään taloudellisia etuuksia, ihmisten ei tarvitse esittää työkykyisempiä kuin he todellisuudessa ovatkaan.

Riitta Liisa Rotinen. Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Suurimmat yllätykset tässä työssä?
Minkälaisista asiakkaista olet ylpeä?


Hakevassa on hankittu kosketuspintaa myös nuoriin työttömiin. Riitta Liisa Rotisen mukaan nuoret eivät enää muodosta omaa identiteettiään työn kautta vaan vapaa-ajan pohjalta. Niinpä he pikemminkin laskevat hintaa, jolla ovat valmiita luopumaan vapaa-ajastaan kuin hinkuvat työhön kuten aiemmin.


Kun pitäisi herätä ja jaksaa koko päivä...


Pieksämäkeläisyrittäjät ovat innostuneet tarjoamaan tukityöllistetyille harjoittelupaikkoja. Rotisen mielestä valtiovallan pitäisi kuitenkin tulla yrittäjiä vastaan työnantajamaksuissa, koska tulevaisuuden työt löytyvät yrityspuolelta, eivät enää kuntien tai valtion suojista.


Miten motivoida yrittäjiä tukityöllistämiseen?


Työttömyyskortistoja siivotaan valtakunnallisestikin ns. Taipaleen mallin avulla eli osalle ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä tarjotaan vaihtoehtoa siirtyä eläkkeelle. Pieksämäen seudullakin Hakevan asiakkaista puolen kymmentä on saanut eläkepäätöksen. Hakevan hankesuunnitelmaa rustailtaessa kuviteltiin, että ihmisiä olisi ollut helpompi saada työllistymään. Muuten hanke on pysynyt suunnitellussa kuosissaan.


Yhden luukun palveluja kehitetään


Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Hakeva sai jo valmisteluvaiheessa taakseen vahvan tuen seutukunnalta. Mukaan lähti niin kuntia, seurakuntia, yrityksiä, oppilaitoksia kuin kauppakamarikin. Usko hankkeeseen on ollut lujassa. Hakevan tapa toimia kiinnostaa maakunnan ulkopuolellakin. Hyvää ajatusten vaihdantaa on ollut myös kokemusten ja käytäntöjen jakaminen kolmen muun eteläsavolaisen työllistymisen palvelukeskuksen kanssa. Yhdessä on tehty jopa aloitteita, jotta lainsäädäntöä viilattaisiin helpottamaan työllistämistä.


Mitä olet oppinut muilta?


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: