Henkilökemiat - huuhaata vai oppia omasta itsestä?

Henkilökemia on tuttu juttu, johon meistä jokainen on varmaan törmännyt. Käsitteenä henkilökemia on kansan suussa syntynyt ilmaisu, jolle ei löydy tieteellisesti tarkoin määriteltyä sisältöä. Psykologi ja kouluttaja Tony Dunderfelt on paneutunut henkilökemian saloihin ja kehitellyt teorian, jonka mukaan ihmiset voidaan luokitella neljään eri pääväreihin. Voit olla temperamentiltasi sininen, punainen, keltainen tai vihreä. Mikä on sinun värisi ja mitä se vaikuttaa henkilökemiaasi?

Ihmisten kohdatessa, keskusteluissa ja varsinkin työskennellessä yhdessä tarvitaan vuorovaikutustaitoja. Hyvä itsetuntemus auttaa ymmärtämään omia toimintatapoja ja samalla muidenkin käyttäytymistä. Henkilökemia-teorian tavoitteena on auttaa erityisesti ristiriitatilanteissa ja ilmiö on ollut viime aikoina paljon esillä.


Mitä henkilökemia on?
Muoti-ilmiö vai ratkaisu ongelmiin?

Tony Dunderfeltin mukaan "puhtaita" perustyyppejä löytyy harvoin aikuisella ihmisellä. Meissä kaikissa on monta eri tyyppipiirrettä ja väriä. Yleensä me löydämme itsestämme kahden tai kolmen tyypin piirteet ja lisäksi sen värin, jota meissä on vähiten. Väri, jota emme löydä itsessämme, on myös henkilökemiamme suhteen tärkeä. Vähiten tuttu väri edustaa niitä piirteitä, joita on kaikkein vaikein ymmärtää toisessa. Oman perusvärin löytäminen auttaa kuitenkin näkemään itsesi siten kuin muut sinut näkevät.


Temperamentit ja värit pääpiirteissään


Dunderfeldin tyypittely lisää omaa itsetuntemusta. Värien perusteella ei voi kuitenkaan täysin arvioida muita ihmisiä. Temperamentti,jota väreillä kuvataan, on vain yksi ulottuvuus ihmisen persoonallisuudesta. Meidän ei tarvitse tarkalleen tietää, mikä toinen ihminen on "väriltään". Riittää, kun pystymme taitavasti ja rakentavasti toimimaan yhteistyössä.

Pirjo Ilvessaloa kiinnostaa henkilökemia

Mikkeliläinen päiväkotiyrittäjä Pirjo Ilvessalo on hankkinut tietoa henkilökemiasta saadakseen lisää työkaluja eri vuorovaikutustilanteisiin niin työntekijöiden, perheiden ja kuin lastenkin kanssa. Hän pitää henkilökemiasta puhumista paitsi kivana leikkinä myös tarpeellisena vuorovaikutustaitojen opiskelussa.


Mille ammattialoille olisi eniten hyötyä?


Yrittäjänä ja johtajana hän panostaa henkilökemiaan. Henkilökunta ja heidän hyvinvointinsa on tärkein asia. Varsinkin hoiva-alalla on erityisen tärkeää toinen toisensa ymmärtäminen jaksavan ja kehittyvän työyhteisön kannalta.


Voiko henkilökemian avulla arvioida luotettavasti ihmisiä?Lyhyt yhteenveto persoonallisuustyypeistä

Nettiradio Mikaeli / Päivi Koskivirta ja Minna Ruotsalainen 2000