Hoivaa, tukea ja läsnäoloa

Copyright: Auli Kekkonen

Asiakkaan tarpeet ovat tärkeitä kaikissa palveluammateissa, mutta aina ne eivät kuitenkaan selviä ihan helposti. Aivan erityisiä taitoja vaaditaan, kun asiakkaat ovat lapsia tai vanhuksia. - Kodinhoitaja, perhepäivähoitaja, koulunkäyntiavustaja ja dementiaosaston työntekijä kertovat työstään.

Kodinhoitaja arvostaa asiakastaan
Riitta Tiihonen työskentelee kodinhoitajana vanhusten rivitaloissa. Hänen arkeaan ohjaavat selkeät periaatteet: ikäihmisen itsemääräämisoikeus omassa kodissaan on vahva eikä vanhaakaan pidä auttaa avuttomaksi. Kutsumus ammattiin ja asiakkaiden tyytyväisyys ovat ne optiot, jotka ovat sitouttaneet Tiihosen työhönsä.

Koti - perhepäivähoitajan työpaikka
Miltä tuntuisi herätä aamulla omalla työmaallaan? Useimmille meistä elämys voisi olla järisyttävä, vaan ei Anna-Maija Makkoselle. Hän nimittäin työskentelee kotonaan perhepäivähoitajana. Työpaikan ainoa aikuinen on melkoinen tuhattaituri organisoidessaan viiden eri-ikäisen lapsen päiväohjelman.

Oppilaat antavat myös tähtihetkiä
Koulunkäyntiavustaja Tuula Karvo saa usein olla tarkkaavainen oppilaidenkin puolesta. Hajamieliseksi ei sovi heittäytyä, sillä muutoin autettava saattaa vaikka vilistää tiehensä. Työ opetuksen ja kasvatuksen parissa tarjoaa myös tähtihetkensä.

Dementiaosastolla tulkitaan tunteita
Aila Holopaisen asiakkaat ovat kadottaneet lähimenneisyytensä, osin ehkä myös puhetaitonsa. Työ dementiakodissa vaatiikin hyvää tilannesilmää ja tulkintakykyä.