Kansallinen ikäohjelma tulevaisuuden asialla

Kokemus on kansallinen voimavara! Näin julistaa vuonna 1998 käynnistynyt ja vuoteen 2002 jatkuva kansallinen ikäohjelma, joka varautuu väestörakenteen muutokseen. Tarkoitus on herättää keskustelua, tehdä selvityksiä ja pureutua niin asenteisiin kuin rakenteisiinkin sekä työelämän että lainsäädännön puolella.

Ikääntyvät työntekijät eivät ole pelkästään työelämän historiaa, vaan myös merkittävä tekijä tulevaisuudessa. Yli 45-vuotiaat ovat saaneet kärsiä arvostuksen vähäisyydestä ja heikosta asemasta työelämässä. Kuitenkin he ovat kansallisaarteemme, jota on syytä arvostaa ja vaalia. Syrjintään ei ole varaa sen paremmin kansan- kuin yritystaloudellisestikaan.

Ikäohjelmasta kantaa päävastuun sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä työministeriön ja opetusministeriön kanssa. Mukana ovat mm. Kela, Työterveyslaitos, keskeiset työmarkkinajärjestöt ja Suomen Kuntaliitto.

Taustalla on huoli työvoimarakenteen muutoksesta. Työvoiman kysytyimmän osuuden eli 24-49-vuotiaiden osuus vähenee vuosikymmenen jälkipuoliskon aikana 150 000 henkilöllä. Samalla 50-60-vuotiaiden joukko kasvaa 170 000:lla. Ikääntyvien työllisyysaste on alhainen ja yli 60-vuotiaita työssäkävijöitä on vähemmän kuin EU-maissa yleensä.

Koska ikääntyvien halutaan säilyvän työkunnossa ja -elämässä, tutkitaan työkykyyn, työoloihin ja työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Jo nyt on tiedossa, että ihmisen toimintakyky säilyy kaikin puolin luultua paremmin. Tiedotuksella on tarkoitus korjata vallitsevia kuvitelmia todenmukaisiksi. Samaten tuodaan esiin huomiotta jätettyjä vahvuuksia, joita kokeneella työntekijällä on.

Tutkimisen tarkoituksena on löytää keinoja syrjäytymisen estämiseen, työssä pysymiseen, jaksamiseen ja työhön ottamisen helpottamiseen. Työterveyspuolella kartoitetaan työoloihin ja työkykyyn kuuluvia asioita. Fyysisen työkyvyn vaalimisen lisäksi merkkitekijöiksi ovat nousseet jaksamiseen ja yksilöllisyyden huomioon ottamiseen liittyvät seikat. Joustavuutta edellytetään myös johtoportaalta: ikäjohtamisen taitava esimies pystyy keskustelevaan vuorovaikutukseen ja tunnustaa työntekijän kokemuksen arvon.

Tiesittekö muuten, että kansallisen ikäohjelman kummeina toimivat suurten ikäluokkien kestosuosikit Katri-Helena Kalaoja-Rajala ja Kai Hyttinen? Heistä ja paljon muusta kerrotaan ikäohjelman uutislehdessä Hyvä ikä.

Mölnlycke Health Care Oy - siisti työ ja näppärät naiset

Savcor Coatings Oy - nuoruus ja kokemus lyövät kättä

Suur-Savon Sähkötyö Oy - aikamiesenergiaa

Kestävään henkilöstöpolitiikkaan

Aikuinen työntekijänä ja oppijana

© Nettiradio Mikaeli / Auli Kekkonen 1999