Kuntoutus on aina ajankohtaisempaa

Copyright: Anttolanhovi

Työelämän tahti on tiivis eikä kiireille näy loppua. Työntekijöiltä odotetaan tasaisen tehokasta panosta koko työuran ajan. Hyvässä työyhteisössä myös huolehditaan työntekijöistä. Eräs tapa hoitaa työkykyä on kuntouttaminen. Miten systeemi toimii, keitä kuntoutetaan - ja kuka maksaa viulut?

Työkykyä ylläpitävällä tyky-toiminnalla työntekijöitä kannustetaan hoitamaan kuntoaan ja siten ehkäisemään ongelmia ennalta. Perinteisesti ihmisiä on alettu kuntouttaa lääketieteen keinoin vasta sitten, kun vaivat jo tutkitusti vaativat hoitoa. Uudemman ajattelutavan mukaan työkyky ei ole pelkästään yksilön, vaan koko työyhteisön ominaisuus. Tällöin kuntouttamisella tarkoitetaan yhä enemmän koko työyhteisön toimintakyvystä ja hyvinvoinnista huolehtimista.

Työkyvyn kehittämisestä työn kehittämiseen
"Kuntoutuslaitosten tulisi avautua yhteiskuntaan ja rakentaa työssäjaksamisen edellytyksiä siellä, missä ihmiset tekevät työtä", toteaa Anttolanhovin kuntoutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja Juhani Palonen. Hän kertoo nykyisistä kuntoutuskäytännöistä ja laitosten muuttuvasta roolista työelämän paineissa.

Kuntoutus pitäisi aloittaa hyvissä ajoin
Tietoliikenneasentaja Eero Wilkman osallistuu työkykyä ylläpitävään ja parantavaan Tyk-kuntoutusryhmään. Hän tuntee saaneensa sieltä enemmän eväitä kuin osasi odottaa, vaikkei selkää enää kuntoon saakaan. Mikkeliläisen Wilkmanin mielestä kokeneilla tekijöillä olisi vielä paljon annettavaa työelämässä, jos siihen annettaisiin aidot mahdollisuudet.

Copyright: Auli Kekkonen

Itsestä huolehtiminen vaatii oivallusta
"Minua ei auta, jos naapuri juoksee", sanoo työsuojeluvaltuutettu Tuula Mankki, joka on tehnyt pitkään työtä Mikkelissä kaupungin teknisellä puolella. Hän tietää kokemuksesta, että kuluttava työ on jättänyt jälkensä alalla kauan työskennelleisiin naisiin, vaikka siivoustyö on vähitellen keventynyt.

Kuntoutusta haetaan enemmän kuin myönnetään
"Työntekijöiden kuntoutustarpeet tulevat luontevasti esille työterveyshuollossa asioidessa", toteaa vastaava työterveyshoitaja ja toimitusjohtaja Leena Kapp Lääkärikeskus Vireestä Savonlinnasta. Hän kertoo kuntoutukseen pääsemisen perusteista ja työterveyshuollon roolista kuntoutusasioissa.

Tykystä on tykätty
"Liput liikuntapaikkoihin ovat tietääkseni menneet hyvin kaupaksi. Itse olen käynyt uimassa ja spinningissä". Kirsi Lievonen-Räty työskentelee Prisman kassalla ja infopisteessä Savonlinnassa. Hän kertoo työpaikkansa tyky-toiminnasta ja puntaroi kuntoutustarpeita palvelualan töissä.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: