Lapset työn antajina

Paitsi vanhempiaan, lapset työllistävät merkittävän joukon eri ammateissa toimivia ihmisiä, joiden yleisin ja epävirallisin nimitys lienee "hoitotäti". Otimme selvää, mitä nimikkeen taakse kätkeytyy ja millaista työskentely lasten parissa oikein on.

Päivähoitaja Ritva Kaupilla on vankka kokemus työstään. Millainen on lapsen maailma tänään ja kuinka toimitaan asiakkaan etujen mukaisesti?

Omalla persoonalla varustettuja yksilöitä

Sosiaaliohjaaja Mika Mässeli tietää, mitä miehen malli merkitsee pikkupojille. Hän työskentelee päiväkodissa, lasten parissa naisvaltaisella alalla. Päiväkoti Lilliputissa annetaan vuorohoitoa ja toteutetaan kokonaisvaltaista esiopetusta.

Eväitä elämän matkalle

Kasvaminen ei ole vain henkistä; lapset tarvitsevat ravinteita aivan aineellisestikin. Keittäjä Anne Puntanen kertoo lasten ruokailuasioista.

Ronkeleita - onko heitä?

Esiopetus puhuttaa päiväkodeissa - Kun puhutaan työstä alle kouluikäisten parissa, liikutaan varhaiskasvatuksen käsitekentässä. Esiopetus mielletään usein ainoastaan 6-vuotiaita koskevaksi, pian lakisääteiseksi "eskariksi". Toimitsija Raili Leiqvist KTV:stä kertoo, kuinka uusi laki vaikuttaa työhön päiväkodeissa.

Päivähoidon tekijät ja kokijat lukuina selvittää, millä nimikkeillä alalla tehdään työtä ja kuinka paljon lapsia on päivähoidossa.

© Nettiradio Mikaeli / Auli Kekkonen 2000