Päivähoidon tekijät ja kokijat lukuina

Päivähoidon parissa toimii koulutustaustaltaan moninaista väkeä: lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja sosiaalikasvattajia. Koulutusuudistusten myötä myös nimikkeet ovat muuttuneet ja alalle on tullut esimerkiksi sosionomeja (AMK) ja lähihoitajia.

Päiväkodeissa lapsia hoitavat lastentarhanopettajan virkanimikkeellä lastentarhanopettajan ja sosiaalikasvattajan tutkinnon suorittaneet. Lastenhoitajina toimii lastenhoitajan, lähihoitajan tai päivähoitajan tutkinnon suorittaneita. Huoltotehtävissä on päiväkotiapulaisia tai laitosapulaisia, keittäjiä ja keittiöapulaisia.

Kuntaliiton tietojen mukaan ammattiryhmittäin tarkasteltuna alalla työskenteli vuonna 1997 n. 10 000 lastentarhanopettajaa, 400 erityislastentarhanopettajaa, yhteensä n. 10 000 lastenhoitajaa ja päivähoitajaa ja reilut 11 000 perhepäivähoitajaa. Suurin osa alan työntekijöistä on naisia.

  • Kaikkiaan lapsia on päivähoidossa 218 305, joista kokopäivähoidossa 82,2 %.
  • Päiväkotihoidossa oli 142 588 lasta, joista kokopäivähoidossa 113 840.
  • Perhepäivähoidossa oli 75 707, joista kokopäivähoidossa 65 707.

  • Päivähoidon käyttökustannukset olivat 10 958 649 000 mk, mikä tarkoittaa 25 217 markkaa 0-6-vuotiasta lasta kohden.
  • Käyttötuotot olivat 1 464 823 000 mk, siitä maksut 1 292 063 000 mk.
  • Päiväkotihoidon kustannukset olivat 51,2 % päivähoidon käyttökustannuksista.
  • Lasten lakisääteinen kotihoidon tuki oli 2 015 629 000, 18,4 % päivähoidon käyttökustannuksista.

Tiedot ovat peräisin Kuntaliiton erityisasiantuntija Anna Haliseva-Lahtiselta, joka on perehtynyt mm. pienten lasten hoitojärjestelmiin.

Takaisin

© Nettiradio Mikaeli / Auli Kekkonen 2000