Kaavoittaja ja osalliset saman pöydän ääreen

Näkymä lomamessualueen rannasta Savonlinnan kaupunkiin päin. Copyright: Minna Surakka

Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 1 §

Uusi laki lisää sekä kuntien päätäntävaltaa että kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaavoituksessa; kaavat hyväksytään nykyisin kaupungin- tai kunnanvaltuuston päätöksellä. Toisaalta laki velvoittaa kuntaa paitsi tiedottamaan suunnitellusta kaavoituksesta avoimesti kaikille osallisille, myös ottamaan suunnittelussa huomioon heidän näkökantansa. Osallisia taas ovat kaikki, joita kaava ainakin heidän omasta mielestään jotenkin koskettaa.

Lain uudistamisen takana oli halu saada kuntalaiset, erilaiset yhdistykset ja virkamiehet arvioimaan kaavoitusta jo suunnitteluvaiheessa, jotta valmiista kaavasta ei tarvitsisi enää niin usein valittaa. Savonlinnassa kesäkuussa 2002 järjestettävien loma-asuntomessujen suunnittelu aloitettiin juuri, kun uusi maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan vuoden 2000 alusta. Messualueen kaavasta ei ole valitettu. Kaupungissa on kuitenkin jo huomattu, ettei uusi laki tehnytkään kesää maankäytön suunnitteluun.

Kuka päättää mihin rakennetaan ja mikä rauhoitetaan?
Maankäyttöä ja rakentamista säädellään kaavoituksella. Asemakaava-arkkitehti Juhani Raunio valottaa kaavoitusprosessin kulkua sekä uuden maankäyttö- ja rakennuslain vaikutuksia virkamiehen elämään.

Copyright: Minna Surakka

Yhden osallisen näkökulma
Pihlajaniemen kylän Ritalanmäelle tulevat loma-asuntomessut koskettavat monia savonlinnalaisia. Papinniemi on aiemmin ollut kylän asukkaiden virkistyskäytössä: sen kärjessä on nuotiopaikka ja alueen rannassa venepaikkoja. Talvisaikaan niemeä on halkonut latu, joka on osa suurempaa Aholahden talviurheilukeskuksen ja Tervastuvan maisemissa risteilevää latuverkostoa. Alueella sijaitsee myös arvokas kosteikko. Kun kaavoitusprosessi pyöräytettiin käyntiin ja nämä kaikki asiat muistettiin, olivat kaikki muhevan riidan ainekset kasassa. Ritalanmäen kaavasta lausunnon antaneen Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin piirisihteeri Eeva Taimisto ruotii uuden lain toteutumista.

Loma-asuntomessut nousevat niemennokkaan
Loma-asuntomessujen rakennustyöt ovat jo käynnistyneet. Projektipäällikkö Heikki Kokki povaa messujen tuovan Savonlinnaan yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista.