Leipä lähtee metsästä monin tavoin

Copyright: Auli Kekkonen

Etelä-Savossa on hyvää puuraaka-ainetta. Perustuotanto eli puun korjuu teettää töitä metsureilla ja metsäkoneen kuljettajilla, mekaaninen metsäteollisuus työllistää sahoja ja vaneritehtaita, ja puusepänteollisuuskin on menossa parempaan päin. Erilaisten puualan ammattien osaajat kertovat työstään.

Metsuri tekee sen mihin moto ei pysty
"Nykyään motolla korjataan puusta 95 prosenttia ja miestyövoimalla 5 prosenttia. Kun aloittelin metsurina, luvut olivat kutakuinkin päinvastoin", sanoo Raimo Tikka. Nykyaikaisessa manuaalisessa metsätyössä hakkuu vähenee ja erityistöiden osuus kasvaa. Yksin työskentelevän metsurin täytyy sahan laulattamisen lisäksi pitää huolta turvallisuudestaan, tuntea metsänhoidon uusimmat trendit ja raportoida liito-oravien tilanteesta.

Linjan pitää liikkua ripeästi
Hirvensalmelaisessa puualan yrityksessä sahataan koivua. Koivua myös höylätään, katkotaan, lajitellaan, liimataan ja sorvataan, sillä Vilkon Oy on keskittynyt tuottamaan koivusta sahatavaraa, liimalevyä ja viilua. Pääluottamusmies Veli Rantanen ja sahatyöntekijä Kimmo Lång kertovat alan töistä.

Copyright: Auli Kekkonen

Viilusorvari on oman työnsä valtias
"Perinteisestä teollisuuden ammatista on tunnettava tervettä ammattiylpeyttä", toteaa viilusorvari Kai Ahvenranta. Työ vaatii tekijältään perehtyneisyyttä koko viilunvalmistusprosessiin. Ahvenranta on osoittanut taitonsa näyttökokein.

Puusepän taito kasvaa työn myötä
Konepuuseppä Marko Martikainen pitää työnsä vaihtelevuudesta mäntyharjulaisen huonekaluvalmistajan Pirtakan palveluksessa. Uusi tekniikka on konepuusepälle mielenkiintoinen haaste, mutta työn perusta on edelleen materiaalin tuntemuksessa ja perinteisissä puusepäntaidoissa.

Metsä- ja puualan ammatit Etelä-Savossa
Mekaaninen metsäteollisuus työllistää eniten eteläsavolaisia puualan ammattilaisia, kertoo Puu- ja erityisalojen liiton aluetoimitsija Kalevi Hänninen. Hän selvittää myös, millaisia koulutusväyliä alalle on, ja mitä ovat erityisalojen ammatit Etelä-Savossa.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: