Muutosturvan tavoite on saada ihmiset työstä työhön

Mervi Huuskonen. Copyright: Mervi Sensio

Muutosturvan toivotaan nopeuttavan ihmisten siirtymistä irtisanomistilanteessa tai määräaikaisen työsuhteen päättyessä koulutuksen, tehostetun työnhaun tai yrittäjyyden kautta uuteen työhön. Tässä prosessissa käytetään hyväksi niitä hyviä käytäntöjä, joita jo on olemassa, kertoo muutosturva-asiantuntija Mervi Huuskonen.

Muutosturva-asiantuntija Mervi Huuskonen on toiminut syksystä saakka uudessa tehtävässään. Hänen työpisteensä on Mikkelin työvoimatoimistossa. Kaikkiaan muutosturva-asiantuntijoita on Suomessa 25. Huuskosen ja kollegoiden virka on hoitaa viime tupossa sovittu ja laissa vahvistettu muutosturvan toteutuminen Suomessa. Käytännössä se tarkoittaa, että Huuskonen levittää tietoa, puhuu, paasaa, käy yrityksissä ja tilaisuuksissa ja esittelee uutta lakia ympäriinsä. Ja sitten, tarpeen tullen, hän soveltaa lakia käytäntöön muiden toimijoiden kanssa.

Muutosturvasta odotetaan hyvää työkalua etenkin suuriin irtisanomisiin kunhan tieto leviää kentälle ja pelisäännöt tulevat tutuiksi. Haastetta Huuskonen tietää olevan siinä, miten tieto saadaan vietyä niihin kaikkiin pieniinkin työpaikkoihin ja niin, että sanoma myös sisäistetään oikein.


Miten asiat kulkevat käytännössä?
Miten pienissä yrityksissä homma hoituu?


Muutosturvan pelinsäännöt kuulostavat yksinkertaisilta. Muutosturvaan oikeutetulla on oikeus saada työvoimaviranomaisten kanssa yhdessä laadittu työllistymisohjelma. Työllistymisohjelma puolestaan tuo mukanaan rahaa, työllistymisohjelmalisää. Muutosturvan piiriin pääsevät ne työntekijät, joilla on takanaan kolmen vuoden työhistoria ja joiden irtisanominen tapahtuu tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Myös määräaikaiset, joiden määräaikaisuus päättyy, pääsevät muutosturvan piiriin jos heidän työsuhteensa on kestänyt kolme vuotta tai yhteensä laskettuna 36 kuukautta viimeisten 42 kuukauden aikana. Huuskonen muistuttaakin pätkätöiden tekijöitä työtodistusten tärkeydestä. Jokaisesta pätkästä kannattaa vaatia työtodistus, sillä ilman niitä on vaikea osoittaa, millaisia pätkiä on tehnyt missäkin välissä. Irtisanotuille uudistus toi myös palkallisia vapaapäiviä työnetsintään, jota voi hyödyntää irtisanomisajalla. Määräaikaiset eivät tätä etuutta voi käyttää.


Kolmen vuoden määräaikaiset saavat myös muutosturvan


Muutosturva on vapaaehtoinen ja jos sitä ei halua, ei siitä tule mitään seuraamuksiakaan. Koko homma perustuu porkkanaan. Jos porkkanan haluaa, saa kantaakseen vastuuta ja sitoutumista oman työllistymisen edistämisestä. Ihmisen oma halu ja aktiivisuus ovat tärkeimmät työkalut, jotta muutosturvan idea toteutuu. Jos omaa halua työllistymiseen ei todellisuudessa ole, ei porkkanaakaan kannata ottaa. Viranomainen ei voi kieltää muutosturvaan hakeutumista, mutta Huuskonen voi kysyä, oletko tosissasi -haluatko töihin?


Muutosturva on vapaaehtoinen ja siihen pitää sitoutua
Muutosturvaa voidaan käyttää myös väärin, mutta...


Muutosturva toi myös uusia mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Työnhakijat voivat osallistua työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja oltuaan 86 päivää työttöminä he ovat oikeutettuja myös koulutuspäivärahaan, kun kouluttautuu omaehtoisesti. Luvassa on yhä parannuksia, nimittäin parasta aikaa pohditaan omaehtoiseen koulutukseen pääsyn nopeuttamista.


Millaisia koulutusmahdollisuuksia muutosturva toi?


Rahavirrat ihmisille kulkevat entiseen malliin, eli Kela tai työttömyyskassa maksaa työttömyyskorvauksen ja sen päälle muutosturvan työllistymislisän. Työhallinto antaa työttömyydestä ja työllistymisohjelman laadinnasta korvauksen maksajataholle lausunnot. Työnantajat osallistuvat muutosturvan kustannuksiin kiertotietä, mutta myös suoraan. Työnantajan muita velvollisuuksia on ilmoittaa ja tiedottaa työntekijöille muutosturvasta ja selvittää työvoimahallinnolle irtisanottujen osaaminen jos työntekijä antaa siihen luvan. Käytännössä ketjun pitäisi työpaikoilla kulkea nyt niin, että työnantaja kertoo irtisanomisesta työntekijälle ja samalla vahvistaa, onko työntekijällä oikeutta muutosturvaan. Työnantaja ilmoittaa irtisanomisesta myös työvoimaviranomaisille ja välittää tiedot työntekijän koulutuksesta, työtehtävistä ja kokemuksesta.


Työnantajien taloudellinen vastuu?


Muutosturvan pelisäännöt ovat pilkulleen olemassa, mutta Huuskonen tietää, että niitä saa ja pitääkin soveltaa käytäntöön järki kädessä. Tähän mennessä käytännön kokemuksia Etelä-Savon TE-Keskuksen alueella on 154 työllistymisohjelman verran. Isompia irtisanomisia on ollut yhdeksässä yrityksessä. Huuskonen on huomannut, että kynnys keskusteluun ja tiedon jakamiseen työpaikoilla on ollut matala, ja että yhteistyö Etelä-Savossa toimii yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa mainiosti. Käytännön elämästä on myös peräisin havainto, että irtisanomistilanteessa ihmisen kannattaa erityisesti huolehtia itsestään, jotta tulevaisuuteen jaksaa panostaa. Työterveyshuoltoa kannattaa hyödyntää niin pitkään kuin se on mahdollista.


Kuinka ihmiset jaksavat etsiä uutta työtä heti irtisanomistilanteessa?


Copyright: Mervi Sensio

Huuskonen on ollut mukana valmistelemassa muutosturvalakia ja vuodesta 2001 saakka muutosturva ollut osa hänen työtään. Kuinka lain kaunis ajatus, nopea siirtyminen työstä työhön on käytännössä toteutunut? Huuskonen toteaa, että tilastoja ei ole vielä saatavilla mutta kyllä, jotkut ovat työllistyneet ja joillekin on löytynyt mahdollisuuksia toiselta paikkakunnalta tai entisestä työpaikasta. Nyt on tärkeää, että muutosturvaa lähdetään tekemään ja katsotaan, mihin se pystyy.


Onko muutosturvassa ilmennyt korjattavaa, kehitettävää?


Linkkejä:

Takaisin