Päihdepalveluita etäohjelmointina

Hyvän ystävän kautta saatu etätyöpaikka ohjelmistosuunnittelijana tuli 25-vuotialle Jarkko "Roke" Roiniselle sopivaan rakoon, kun Savonlinnasta ei alan töitä löytynyt. Ennen työtään etöohjelmoijana hän ennätti olla muissa "IT-alan hommissa" eli mikrotukena Savonlinnan normaalikoululla sekä Maestro-yhtiöillä. Roininen on kuitenkin alusta lähtien halunnut työskennellä Savonlinnassa eikä kaverien muuttaminen Helsinkiin IT-alan töihin ole miehen päätä kääntänyt. Omiksi etätyövahvuuksikseen Jarkko kuvaa itsekurin sekä itsenäisen otteen työskentelyyn. Erinomainen taito hyödyntää tietoverkkoja ei liene myöskään pahaksi.


Uskotko, että Savonlinnasta tulee etätyökeskus?


Päidetyötä verkossa

Jarkon nykyisenä työnantajana toimii A-klinikkasäätiö, joka tuottaa palveluita kattojärjestönä eri kaupunkien A-klinikka- palvelupisteille. A-klinikkasäätiö pyrkii vähentämään päihdehaittoja sekä parantamaan päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa tarjoamalla monipuolisia asiantuntijapalveluja. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi se tarjoaa varhaisvaiheen palveluja ja tekee ehkäisevää päihdetyötä. A-klinikkasäätiön verkkopalvelut muodostavat laajan, kahdesta eri www-palvelusta koostuvan interaktiivisen webbipalvelun. Päihdelinkki tarjoaa normaalin tiedostustoiminnan lisäksi erityyppisiä mittareita ja työvälineitä verkon kautta asiakkailleen. Jarkon tehtävänä on osana tiimiä ohjelmoida palvelujen toiminnallisuutta sekä kehittää niitä asiakaspalautteen kautta.


Mitä palveluita Päihdelinkistä löytyy?
Mitä interktiivisia palveluita Päihdelinkki tarjoaa?
Miten verkkopalveluiden kehittäminen tapahtuu "etänä"?
Miten sähköinen viestiminen tapahtuu etätyön eri vaiheissa?


Anonyymipalveluista tukea

Anonyymipalvelut, joita voi siis käyttää nimettömänä, sopivat verkkoon Jarkon mielestä erinomaisesti ja palvelu on hyvä lisätuki muulle päihdetyötä tukevalle tarjonnalle. Palveluiden ohjelmoinnin voisi siis kuvata eräänlaiseksi etäauttamiseksi ! Jokainen työpäivä on sisällöltään erilainen, koska useita projekteja viedään eteenpäin samanaikaisesti. Suoraa kontaktia työkavereiden kanssa ei välttämättä kaipaa, koska ohjemointi on keskittymistä vaativaa ja "turha rupattelu" saattaa viedä ajatukset eri poluille. Lähitapaamisissa käydään läpi usein projekteihin liittyviä ongelmakohtia sekä kouluttaudutaan uusien työvälineiden hallintaan.


Miten tavallinen työpäivä rytmittyy?
Onko mahdollista, että etätöissä tulee tehtyä liikaa töitä?
Minkälainen laitteisto etätyön tekemiseen mielestäsi tarvitaan?


Työn jälki puhuu etätyöntekijän puolesta

Jarkko arvioi, että etätyöntekijä etenee työssään lähinnä työn jäljen kautta. Sosiaalisen uran edistäminen saattaa jäädä vähemmälle kuin muissa työpaikoissa. Henki etätyöntekijöiden kesken on kuitenkin rento ja virtuaalivitsit lentävät tiedon valtatiellä edes takaisin. Työssään Jarkko viihtyy hyvin ja on valmis suosittelemaan sitä myös muille.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkkejä:

© Nettiradio Mikaeli / Markku Pelkonen 2000