Päihteet puhuttavat työelämässä

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Huumekysymykset työelämässä ovat vasta nousemassa pintaan. Huumetestaamisen pelisäännöistä keskustellaan paljon, sillä asiaan liittyy monia ulottuvuuksia testien luotettavuudesta testaamisperusteisiin. Työelämässä alkoholin ongelmakäyttö on huumeita verrattomasti laajempi pulma, josta ei vieläkään puhuta riittävästi.

Lisääntynyt alkoholin kulutus tietää väistämättä myös enemmän alkoholihaittoja. Totunnaisesti yksilön juomakäyttäytymistä on pidetty kunkin yksityisasiana ja mahdollista päihdepulmaa ns. henkilökohtaisena ongelmana. Näin ei kuitenkaan ole, mikäli työntekijän päihdeongelma haittaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa vaaratilanteita sen lisäksi, että muodostaa terveysriskin työntekijälle itselleen.

Asenteet alkoholinkäyttöön työn yhteydessä ovat tiukentuneet takavuosista, jolloin pitkät kosteat lounaat olivat maan tapa liike-elämässä ja raskailla miesvoittoisilla aloilla teollisuudessa ja rakennuksilla jopa pomo saattoi käydä tuomassa perjantaipullon työmaalle. Töissä tavat ovat siis siistiytyneet, mutta toisaalta vapaa-ajalla tapahtuva suurkulutus heijastuu työelämään. Viime aikoina varsinkin naiset ovat kunnostautuneet kyseenalaisella tavalla lisäämällä alkoholinkäyttöään.

Sormien läpi katsominen pitää lopettaa
Työterveyshoitaja Raija Nokelainen vaatii päihdekeskusteluun avoimuutta, tiedon jakamista ja asioihin puuttumista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hän kertoo työterveyshuollon roolista ja keinoista auttaa työntekijää hänen ongelmissaan. Runsas alkoholinkäyttö saattaa olla myös osatekijänä monissa vaivoissa.

Hoitoonohjausmalli kuuluu osana työyhteisön kehittämiseen
Monet yritykset ovat edelleen vailla toimivaa hoitoonohjausta. Pääluottamusmies Voitto Timonen kertoo, että Mölnlycke Health Care Oy:llä on laadittu menettelytapaohjeita hoitoon ohjaamista varten jo 1980-luvulta lähtien. Uusin malli on päivitetty tänä vuonna.

Copyright: Mervi Sensio

Stressi on osattava purkaa muilla tavoilla
Ritva Jantunen työskentelee palvelualalla ja toimii työsuojeluasiamiehenä. Hänen mielestään asiakkaat juovat nykyisin enemmän kuin ennen, ja huumeidenkäyttäjät saattavat aiheuttaa riskitilanteita ravintolassa. Työ ravintola-alalla on nykyisin niin rankkaa, että työnsä hoitavan ammatti-ihmisen on syytä pitää itsestään ja jaksamisestaan huolta.

Säädökset huumetesteistä puuttuvat vielä
Keitä työntekijöitä huumetestien pitäisi koskea ja millä perusteilla? SAK:n lakimies Timo Koskinen selvittää huumetestaukseen liittyviä juridisia ongelmia. On kyse oikeusturvasta, sillä yskänlääkekin voi näkyä positiivisena tuloksena huumetestissä.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: