Työn teettämisen etiikka -mitä se on?

Copyright: Teemu Manninen

Lukuisat seikat vaikuttavat tyyliin, jolla työtä teetetään. Työnantajan liikeidean ja näkemysten lisäksi siihen vaikuttaa ainakin työn luonne; tuotteet tai palvelut ja asiakaskunta. Mitä tekoa 'siveysopilla' on markkinavoimien myllerryksessä? Haastateltavat kertovat näkemyksiään työn teettämisen eettisistä kysymyksistä.

Kuinka hyvä työnantaja toimii? Eri asiat ovat tähdellisiä sen mukaan, onko kyseessä tuotteiden valmistaminen vai ihmisten palveleminen. Viime kädessä kuitenkin yhteisiksi piirteiksi - alasta riippumatta - nousevat työntekijöistä huolehtiminen, ajan tasalla pitäminen sekä vastuun ja palautteen antaminen.

Pikkutunneille ilman pukupakkoa
Kuka muistaa ajan, jolloin soittoruokalaan ei ollut asiaa ilman kauluspaitaa? Juha Kuhmonen Pieksämäeltä kertoo, kuinka ravintolakulttuurin vapautuminen on vaikuttanut työhön yöelämässä.

Vanhuksella ei ole kiire
Kun on kyse iäkkäiden vuodepotilaiden hoitamisesta, työn eettiset kysymykset ovat monesti sangen maanläheisiä. Sirkka Sikanen Mikkelistä tietää, että esimerkiksi vanhusten syöttämiseen ei ole koskaan liikaa aikaa.

Ilman ihmistä mikään tuote ei valmistu
Olli Sironen Savonlinnasta tuumii kansainvälisen markkinatalouden vaikutusta työn teettämiseen ja turvallisuuden tunteeseen.

Työ rullaa, kun asiat on kohdallaan
Tämän päivän työelämälle on tyypillistä ruuhkainen ja tempoileva työtahti. Hannu Auvinen Pieksämäeltä pohtii hyvän työnantajan tapoja toimia.

Copyright: Teemu Manninen

Jotta olisi hyvä työnantaja
Työvoiman saatavuus, kilpailun kiristyminen ja markkinavoimien kumartaminen ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat tyyliin, jolla työtä teetetään. Palvelualan ammattiliiton - uuden superliitoksikin mainitun - PAMin puheenjohtaja Maj-Len Remahl puntaroi myös ay-liikkeen omaa roolia työnantajana.

Eettinen tulosvastuu
Suomalaisen työelämän arvoja ja etiikkaa on pohdittu myös kirkon piirissä. Emeritus arkkipiispa John Vikstöm on tuonut julkiseen keskusteluun käsitteen eettinen tulosvastuu.

J.K. Suomen kielen perussanakirja määrittelee sanan etiikka seuraavasti: "hyvää ja pahaa sekä ihmisen moraalista toimintaa tutkiva tieteenhaara, siveysoppi; eettiset normit, moraalisäännöt, moraali".

© Nettiradio Mikaeli / Auli Kekkonen 2000