Näkyvyys on yritykselle tärkeää

Copyright: Suvi Härkönen

Tulevaisuudessa uhkaava työvoimapula pakottaa yritykset, oppilaitokset ja järjestöt miettimään tosissaan, mistä saadaan osaavat ja motivoituneet ihmiset töihin. Yhä useammin työnantajat ja -hakijat kohtaavat toisensa erilaisilla messuilla. Mikkelissä Nuorkauppakamarin järjestämä ProJob -tapahtuma keräsi marraskuussa Mikkelin ammattioppilaitokseen ison joukon kiinnostuneita opiskelijoita ja työvoimaa etsiviä työnantajia.

Kesko-konserni ja K-ryhmä kaikkinensa on suomalaisittain varsin suuri työantaja. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 11 000 ihmistä, ja vaihtuvuus on vuosittain noin 4 prosenttia. Uravaihtoehtoja isossa talossa on paljon, ja päteviä ihmisiä tarvitaan aina.

ProJob -messuille Kesko osallistui saadakseen näkyvyyttä ja kertoakseen niistä mahdollisuuksista, joita opintojaan päättävälle nuorelle iso työnantaja voi tarjota. Kauppiasrekrytoinnista vastaava Harri Hämäläinen pitää ProJobin kaltaisia tilaisuuksia yritykselle tärkeänä, ja Kesko onkin viimeiset kaksi vuotta osallistunut vastaavantyyppisiin tapahtumiin aktiivisesti.


Näkyvyyttä haetaan


Harri Hämäläinen. Copyright: Tiina Toivakka

Messut ja muut yleisötapahtumat ovat vain yksi tapa rekrytoida työvoimaa. Hämäläinen kertoo rekrytointitapoja olevan useita, ja kunkin yrityksen on löydettävä itselle paras tapa. K-ryhmässä on pitkään painotettu talon sisäistä urakiertoa, ja monissa tapauksissa pätevät ihmiset ovatkin löytyneet omasta joukosta. Hämäläinen korostaa kuitenkin, että esimerkiksi kauppiaaksi aikova voi olla taustaltaan melkein minkä alan ammattilainen tahansa. "Tärkeintä on, että sydämessään haluaa kauppiaaksi ja aitoa yrittämisen halua löytyy."


Yrittäjäksi on monia teitä


Kilpailua ammattitaitoisesta työvoimasta Harri Hämäläinen pitää varsin kovana. Erityisen kovaa kisa on seuduilla, jossa poismuutto varsinkin nuorten keskuudessa kiihtyy koko ajan. Yrityksen on kyettävä tarjoamaan tarpeeksi houkuttavia asioita, kuten mahdollisuuksia jatkokoulutukseen ja urakehitykseen.


Parhaat vievät parhaat


Karjalan Prikaati oli mukana ProJob - tapahtumassa ensimmäistä kertaa. Kapteeni Olli-Pekka Männistö kertoi, että osallistumisen tarkoituksena oli tehdä prikaatin toimintaa ja siellä olevia työpaikkoja tutuksi. Kävijöiden määrää prikaatin osastolla Männistö piti odotusten mukaisena, ja kiinnostusta yksikön tarjoamiin työpaikkoihin oli useammallakin nuorella.

Olli-Pekka Männistö. Copyright: Tiina Toivakka
Vaihtoehdoista kerrotaan


Männistön kokemusten mukaan puolustusvoimien tarjoamista työpaikoista tiedetään vielä kohtuullisen vähän. Sotilaan ammatti toki tunnetaan, mutta siviilipuolen työpaikat jäävät monelle vieraaksi.
"Ensi vuonna pelkästään Karjalan Prikaatiin avautuu useita uusia työpaikkoja, ja siviilityö puolustusvoimissa on ihan varteenotettava vaihtoehto opintojaan lopettavalla nuorelle", Männistö toteaa.


Miten hyvin puolustusvoimien työpaikkoja tunnetaan?


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkit: