Ovatko toiset tasa-arvoisempia töissä?

Copyright: Auli Kekkonen

Kotoinen tasa-arvokeskustelu tahtoo usein tiivistyä tiskivuorojen jakamista ja roskapussin vientiä koskeviin neuvotteluihin. Työelämässä tasa-arvokysymykset ovat monisyisempiä ja joskus vaikeasti havaittaviakin. Palkkapussin paksuuden lisäksi kyse on esimerkiksi eri ammattiryhmien kohtelusta, tiedonkulusta ja muista työilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä.

Naisten ja miesten eriarvoisuutta palkka-asioissa on havainnollistettu luonnehtimalla, että siinä missä mies saa euron, nainen saa tyytyä 80 senttiin. Naisvaltaiset hoiva- ja palvelualat ovat tyypillisesti matalapalkkaisia, ja siellä työskentelevien miesten uraputki vie useammin esimiestason tehtäviin, kun taas naiset jämähtävät helposti suoritusportaaseen.

Tehtävien jakautuminen eri sukupuolille on monissa tuotantolaitoksissa edelleen perua työn fyysisestä vaativuudesta. Harvemmat työt enää vaativat tekijältään raavaan miehen voimia kuin nykytekniikan hallitsemista. Kun työ teollisuusammateissa vaatii uudenlaista osaamista, koulutus on varmin väylä kohti monipuolisempia tehtäviä ja parempaa palkkausta.

Tasa-arvokeskusteluissa käydään usein sukupuolten sotaa. Silloin tahtoo jäädä varjoon, ettei kaikkien ihmisten tasapuolinen kohtelu ole itsestään selvää työelämässä. Työntekijän ikä tai alkuperäinen kotimaa saattavat aiheuttaa eriarvoista kohtelua. Epäterve kilpailu voi myös johtaa työyhteisössä jäsentenvälisiin kisoihin, joissa aseina ovat tiedon panttaaminen, kaikenlainen kampittaminen ja selkään puukottaminen.

Tasa-arvoinen työpaikka pärjää paremmin
"Tasa-arvoisessa työyhteisössä työntekijöiden erilaisuus nähdään voimavarana", Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin sanoo. Hänestä tasa-arvosuunnitelma on hyvä, mutta toistaiseksi liian vähän käytetty väline työpaikkojen tasa-arvon edistäjänä.

Työnsaanti helpottaa asettumista uuteen maahan
"Kaikilla meillä on samat perustarpeet, olipa kuka hyvänsä ja tulipa mistä päin maailmaa tahansa", kertoo kuopiolainen myyjä Danuta Toivanen. Suomessa 13 vuotta asunut puolatar kertoo kokemuksistaan ja pohtii tasa-arvokysymyksiä.

Copyright: Suvi Härkönen

Eri ryhmät täydentävät toisiaan
"Kun hoitoalalla työ on moniammatillista ja työtahti kiivas, kaikki tuntevat olevansa samassa veneessä", toteaa pääluottamusmies Markku Heikkinen Mikkelistä Moision sairaalasta. Hoitoalalla pitkään vallinnut pulma - määräaikaisten asema - on ruvennut korjaantumaan aivan viime aikoina.

Työtehtävillä ei ole sukupuolta
"Tekemään kyllä oppii, jos on vähänkin halua", vakuuttaa Raili Leikas Olavi Räsänen Oy:n parkettitehtaalta Mikkelistä. Hän kouluttautuu työpaikallaan moniosaajaksi, ihmettelee naisten arkuutta tarttua uusiin haasteisiin ja pohtii sukupolvien saamaa mallia tasa-arvosta.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: