Tunneäly on kykyä kohdata omat tunteet

Copyright: Suvi Härkönen

Tunneäly-käsitteestä on viime aikoina puhuttu paljon, ja aiheesta järjestetään monennäköistä koulutusta. Tunneälyllä sanotaan olevan suuri merkitys niin ihmissuhteissa, työelämässä kuin lasten kasvatuksessakin. Mitä tunneäly oikein on ja voiko sen käyttöä opetella, siitä puhuu psykologi ja aivotutkija Anne Lehtokoski.

Anne Lehtokoski on kiertänyt puhumassa tunneälystä, sen osatekijöistä ja sen tunnistamisesta jo useiden vuosien ajan. Hän toteaa tunneälyn merkityksen ihmisen jokapäiväisessä elämässä olevan tavattoman suuri.

"Tunneäly on kyky tunnistaa omat tunteensa ja toimia niiden mukaisesti. Se on myös kykyä ja uskallusta näyttää omia tunteitaan ja hallita niitä", Lehtokoski kertoo. Tunteet voivat muuttaa ihmisen toimintaa ja ajattelua. Kun tunne on hallinnassa, kehon stressitaso vastaa omaa toimintakykyä, mistä seuraa paljon myönteisiä vaikutuksia; ihmisen mieliala on korkealla, päätöksenteko on nopeaa, muisti toimii tehokkaasti ja kehon liikkeiden hallinta on hyvä.

Jos taas tunteita ei tunnista eikä niitä osaa hallita, ne aiheuttavat ennen pitkää pitkäaikaisen stressin, mikä puolestaan vaikuttaa ihmisen koko hyvinvointiin.


Tunneäly on kykyä tunnistaa omat tunteet
Ei mikään uusi asia


Anne Lehtokoski muistuttaa, että tunneälyä on mahdollista kehittää, kunhan ensin opettelee tuntemaan itsensä. Kun stressireaktio alkaa kehittyä, kroppa lähettää merkkejä aivoihin ja yrittää saada ihmisen muuttamaan toimintaansa. Jos pää ei ota merkkejä vastaan, seurauksena on fyysisiä oireita.
"Toiminnantaso madaltuu, ajattelu hidastuu, kehon liikkeiden hallinta huononee ja mieliala laskee. Älykkyyyttä onkin oppia kuuntelemaan kehoaan", Lehtokoski muistuttaa.


Tutustu ensin itseesi
Pään ja kehon yhteys on tiivis


Anne Lehtokoski. Copyright: Tiina Toivakka

Ihmiset ovat hyvin erilaisia tunteidensa näyttämisessä ja ymmärtämisessä. Toisille tunteiden osoittaminen on luontaista ja helppoa, toisille se voi olla äärimmäisen vaikeaa. "Tunneälyssä ja tunteiden ilmaisussa on aina mukana biologiasta johtuva yksilöllisyytemme", Lehtokoski muistuttaa.

Tunteiden ilmaisuakin on kuitenkin mahdollista opetella ja Lehtokoski kannustaakin siihen. Omassa työssään hän törmää jatkuvasti ihmisiin, jotka suhtautuvat tunteista puhumiseen välinpitämättömästi tai jopa vihamielisesti. Asia kolahtaa omalle kohdalle vasta, kun elämässään joutuu kohtamaan todella voimakkaita tunteita ja huomaa tarvitsevansa niiden käsittelyyn työkaluja.


Tunneälyn merkitys on oivallettu vaihtelevasti
Tunnetyömaa on loppumaton sarka