Kehittyvä työpaikka pystyy petraamaan

Copyright: Mervi Sensio

Suomessa halutaan kehittää työelämää paremmaksi, sillä hyvin järjestetyssä työpaikassa voidaan tehdä tehokkaammin töitä ja viihdytään muutenkin paremmin. Näin tavoitellaan pitkiä työuria ja entistä parempaa tulosta, jotta päästään laadullisesti kestävään talouskasvuun. Sitä tarvitaan, sillä työvoima vähenee ja se nakertaa talouden kasvun edellytyksiä. Uhkana on, voidaanko tulevaisuudessa pitää yllä hyvinvointipalveluja, jos kehityssuunnat eri tahoilla liikkuvat niin kuin nyt. Työpaikkojen asiantuntijat ja työministeriön edustajat kertovat, miten työpaikat kehittyvät.

Talouskasvua tarvitaan hyvinvointiin
Työministeriön, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen sekä eräiden muiden ministeriöiden käynnistämällä Työelämän tuottavuuden ja laadun kehittämisohjelmalla (TYKES) tavoitellaan tuntuvia, näkyviä ja pysyviä muutoksia työpaikoilla. Tulosyksikön päällikkö Tuomo Alasoini kertoo, miksi ja miten työelämää pitää kehittää juuri nyt.

Ihmiset pitää saada viihtymään
Laadullisesti kestävä tuottavuuskasvu tarkoittaa ohjelman projektikoordinaattori Anne Aaltion mielestä yksittäisen työntekijän kannalta sitä, että ihminen viihtyy työssään.

Leena Laitinen-Sipinen lähtee mielellään aamulla töihin
Muovityöntekijä Leena Laitinen-Sipinen kertoo, millaisessa työpaikassa hän tekee töitä, kuinka siellä viihdytään ja miksi nykyään on entistä mukavampi lähteä töihin.

Copyright: Mervi Sensio

Reino Koistinen tuntee kuuluvansa työpaikkaansa
Tuotevalmistaja Reino Koistisen työpaikalla on tehty kasvun saavuttamiseksi monia uudistuksia, joiden hyödyt näkyvät niin työntekijöille kuin firman johdollekin.

Sirpa Lepistö ottaa tiedon ja toisten hyvät kokemukset käyttöön
Perhepäivähoitaja Sirpa Lepistö toteaa, että kun kuuntelee toisia ammattilaisia, käy koulutuksissa ja osaa poimia sieltä itselle soveltuvia asioita, työpäiviään voi kehittää sujuvammiksi ja mukavammiksi.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkki: