Naiset maksavat perhevapaansa pienempänä palkkana

Copyright: Nina Kurki

Väestön lisääntyminen on yhä käytännössä sysätty naisten ja samalla naisvaltaisten alojen harteille. Tällä on suoraa vaikutusta esimerkiksi alojen palkanmaksukykyyn. Asian korjaamiseksi on ehdotettu monenlaisia malleja, mutta mitkään niistä eivät ole tulleet hyväksytyiksi. Tevan puheenjohtaja Auli Korhonen näkee kustannusten tasaamisen oleelliseksi tekijäksi naisten ja miesten välisen palkkakuilun pienentämisessä.

Tekstiili- ja Vaatetustyöväen liitto Teva ry:n jäsenistä 80 prosenttia on naisia. Siellä missä on paljon naisia, pidetään yleensä myös paljon äitiys- ja vanhempainvapaita sekä hoidetaan sairaita lapsia kotona. Jos äiti käyttää äitiysvapaansa jälkeen yksin vanhempainvapaan, hoitovapaan tai molemmat, siitä aiheutuu naisen työnantajalle runsaasti kuluja, vaikka hoitovapaan aikana ei varsinaista palkkaa maksetakaan.

Perhevapaalle jäävän työt pitää järjestellä uudelleen ja hankkia sijainen, joka täytyy kouluttaa työhönsä. Äitiysvapaan palkat ovat oma lukunsa sekä vuosilomat, jotka kertyvät vapaan ajalta. Vanhemmilla on myös oikeus jäädä hoitamaan kotiin alle 10-vuotiasta sairasta lasta.
"Kustannusrakenne on ollut kautta aikojen sellainen, että meidän alan työnantajat kokevat sen epätasa-arvoisena. Työvoimavaltaiset naisalat ja pääomavaltaiset miesalat eivät kilpaile samoilla ehdoilla ja tämä on yksi osatekijä siinä, miksi naisten palkat pysyvät pieninä", pohtii Korhonen.

Copyright: Nina Kurki

Kustannusten tasaamiseksi on ehdotettu erilaisia malleja, jotka ovat aina tulleet tyrmätyiksi. On esimerkiksi ehdotettu, että sosiaalimaksut kerättäisiin yhteiseen rahastoon tai että maksut suoritettaisiin yritysten liikevaihdon mukaan, eikä sen mukaan, kuinka paljon yrityksellä on työntekijöitä.


Mitä on ehdotettu ja kuinka ehdotukset on tyrmätty?
Onko tilanteeseen näköpiirissäkään parannusta tai helpotusta?


Työehtosopimukseen on kirjattu ohjeet siitä, kuinka menetellään esimerkiksi äitiysvapaalle lähdettäessä, hoitovapaata haettaessa tai kun lapsi on sairas. Muulle ohjeistukselle ei Korhosen mukaan ole ollut tarvetta.
"Yksi asia, mistä pitäisi lisätä informaatiota, on osa-aikatyön oikeus, joka on kaikilla alle kouluikäisten lasten vanhemmilla. Sitä ei tunneta kovin paljon. Työantajapuolella ei myöskään usein tiedetä, että heillä on lain mukaan oikeus hakea Kelalta korvausta äitiysvapaa-ajan vuosilomapalkoista."


Kuinka työpaikat voisivat helpottaa työn ja perheen yhdistämistä?
Kuinka työpaikoilla suhtaudutaan kun lapsi sairastaa?


Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Takaisin