Puhtia ja evästä pitkään työtä tehneille

Copyright: Auli Kekkonen

On tiedossa, että kerran saatu oppi ammattiin ei enää riitä työelämässä. Tekniikka ja työtavat kehittyvät jatkuvasti ja vaativat päivittämistä. Nuorilla on tunnetusti hyvät valmiudet oppia uutta, ja koulutustarjontaakin on melkoisesti. Sen sijaan pitempään samoja hommia tehneiden aikuisten on hankalampi hahmottaa koulutustarpeitaan ja mahdollisuuksiaan kehittää ammattitaitoaan.

Työelämässä toimii 400 000 työntekijää, joiden koulupohja rajoittuu pelkkään kansa- tai peruskouluun. He jäävät tavallisesti vähemmälle myös työpaikoilla annettavasta koulutuksesta. Ammattitaidon kehittäminen kuitenkin takaa varmemman leivän, monipuolisemmat työtehtävät ja edistää jaksamista.

Tarve kohottaa varttuneiden työntekijöiden osaamistasoa on tiedostettu valtakunnallisesti. Työmarkkinaosapuolet ovat tupo-ratkaisussa sitoutuneet toimiin keski-ikäisten työntekijöiden aseman parantamiseksi työelämässä. Valtio on tänä vuonna myöntänyt 12 miljoonaa euroa aikuisten koulutustason nostamiseksi ja ohjelman on tarkoitus kestää vuoteen 2007. Mihin koulutustason kohottamisohjelmalla pyritään ja kenelle asia kuuluu?

Kyse on työntekijän turvallisuudesta työelämän muutoksissa
Koulutuspäällikkö Markku Liljeström SAK:sta näkee aikuisten koulutustason kohottamisohjelmassa uudenlaisen tavan toteuttaa aikuiskoulutusta yhteistoimin. Hän tähdentää, että tarkoituksena ei ole juntata aikuisia ihmisiä passiivisina pulpettiin koulujen täytteeksi, vaan koulutuksen tulee konkreettisesti vastata työntekijän tarpeisiin.

Pätevöityminen kasvattaa työntekijän motivaatiota
"Palvelualan työtehtäviä ajatellen keskeisiä osaamistarpeita ovat varmasti kielitaidon kehittäminen ja tietotekniikkataidot", arvioi Ritva Suomalainen, PAMin hallituksen jäsen Savonlinnasta. Hän toteaa, että koulutuksen järjestäminen haja-asutusalueella on haastavampaa kuin kasvukeskuksissa.

Uudistuva konekanta vaatii osaamista
"Metallialan työpaikoilla modernien työstökeskusten käyttäminen keventää työntekoa, mutta vaatii uudenlaista osaamista", toteaa Metalliliiton Savo-Karjalan aluetoimitsija Hannu Savolainen Varkaudesta. Hän muistuttaa että alalla on entuudestaan hyvää kokemusta aikuisten oppisopimuskoulutuksesta ja ammattitutkintojen suorittamisesta.

Copyright: Auli Kekkonen

Koulutus on avain tulevaisuuteen
"Jossain vaiheessa koulutus tuo myös selvää rahaa työntekijän kukkaroon", muistuttaa KTV:hen kuuluva pääluottamusmies Sirkka Sikanen Mikkelistä. Hän odottaa kuntakentän työntekijöiden koulutukselta realismia ja räätälöityjä sisältöjä.

Valtakunnallinen aikuisten koulutustason kohottamisohjelma kohdentuu iältään 30-54 -vuotiaisiin työntekijöihin, joilta puuttuu perusasteen jälkeinen koulutus. Tarkoituksena on edistää vähän koulutettujen pysymistä ja pärjäämistä työelämässä. Ohjelman halutaan myös vaikuttavan työllisyysasteeseen ja osaltaan helpottavan työvoimavajetta, joka syntyy suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Ohjelman toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä työelämän toimijoiden, oppilaitosten ja viranomaisten kesken.