Työkyvyn ylläpito

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan suomalaisissa yrityksissä tehdään suurempia voittoja paljon pienemmällä työntekijämäärällä kuin ennen lamaa. Samaan aikaan työuupumuksen vuoksi on alkanut oireilla yhä kasvava joukko työntekijöitä. Työnantajapuolella ollaan herätty huomaamaan loppuunpalamisen aiheuttamat kustannukset. Monista tyky-projekteista löytyy jo mustaa valkoisella siitä, miten suuria summia rahaa säästyy yksistään työntekijöiden sairauspäivien vähentyessä. Työssäviihtymisen ohessa lisääntyy myös työn tuottavuus ja laatu paranee. Mikä siis enää pidättelee laittamasta pystyyn kunnon tyky-projektia ?

Olemme koko 90-luvun eläneet melkoista murroksen aikaa koko yhteiskunnassa ja ympäri maapalloa. Moni asia kytkeytyy työn tekemiseen. Maailmasta on tulossa yksi suuri kauppapaikka, jossa muutokset toisella puolella maapalloa vaikuttavat suoraan myös meidän elämäämme. Talouden heilahtelut heilauttelevat myös työpaikkoja. Valtaosa nykyään solmittavista työsopimuksista on määräaikaisia. Mutta määräaikainen työ merkitsee myös määräaikaista sitoutumista. Se voi olla suuri haitta tulevaisuudessa.

Työkyvyn ylläpitoa yrityksissä:
Mikaelin arkistosta:

Liikunnan riemut
Pätkätyön autuus
Työkykytalkoot

© Nettiradio Mikaeli / Helena Salo 1999