Työlait uudistuvat - mistä on kyse?

Copyright: Auli Kekkonen

Monilla työntekijöillä tuppaa olemaan jonkin verran hämärän peitossa, millaisilla pykälillä työelämää säädellään. Uteliaisuuden herättäjänä toimii usein huomio, jonka mukaan tesseillä on jotain tekemistä oman tilipussin paksuuden kanssa ja lomienkin pituus on laista luettavissa. Mitä työntekijän on hyvä tietää työlaeista?

Varsinkin nuoret hahmottavat harvoin kovin kirkkaasti työlakien ja työehtosopimuksen keskinäisen suhteen. Lisäksi työelämään liittyvät lait mielletään kaukaisiksi, ikuisiksi ja jollain tapaa itsestään selviksi. Kuitenkin lakeja uudistetaan sitä mukaa kun maailma muuttuu, ja lakien valmistelu on usein vuosikausia kestävää tahkoamista.

Lakien kirjo säätelee työelämää
Laissa määritellään, keneltä vaatia huumetestiä ja millä ehdoin työntekijöitä voidaan valvoa kameralla. Lait kattavat liki koko työnteon kirjon työsopimuksista ja työajoista lähtien työturvallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja työntekijän yksityisyyden suojaan, SAK:n vastaava lakimies Jorma Rusanen kertoo.

Copyright: Auli Kekkonen

Työajoista kysellään paljon
Eniten kysytään erilaisia työaikoihin, lomiin, ylitöihin ja arkipyhäkorvauksiin liittyviä kysymyksiä, Sähköliiton alueasiamies Jouni Leppänen sanoo. Hänestä on tärkeää, että työntekijöiden koulutuksesta ja työturvallisuudesta pidetään huolta.

Lait ovat työntekijän suojaksi
"Luottamusmiehen täytyy olla hyvin aktiivinen ja ottaa selvää monenlaisista eri asioista. Työelämä muuttuu vauhdilla ja pakkohan lakienkin on muuttua", tevalainen luottamusmies Ritva Tanninen toteaa.

Työn lisäksi lepoakin säädellään
"Ajo- ja lepoaikasäädökset ovat kuljetusalalla keskeinen kysymys", pääluottamusmies Väinö Ahtiainen sanoo. Työ kuljetusalalla on vastuullista ja työajat yleensä epäsäännöllisiä.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: