Maahanmuuttajiin vasta totutellaan työelämässä

Copyright: Auli Kekkonen

Maahanmuuttajista toivotaan yhtä ratkaisua tulevaisuudessa kummittelevaan työvoimapulaan. Kasvukeskuksissa ulkomaiseen työvoimaan on jo totuttu, kun muualla Suomessa ollaan vasta opettelemassa, kuinka saada tulijat kotoutumaan ja löytämään paikkansa työelämässä.

Maahanmuuttajista puhutaan usein kuin yhtenäisenä ryhmänä, vaikka kyse on useista eri maista ja kulttuureista lähtöisin olevista eritaustaisista ihmisistä. Heistä monet ovat nykyään vielä työttöminä, vaikka olisi työhaluja, taustalla hyvä pohjakoulutus ja tukevasti työkokemusta. Jarruina ovat vielä asenteiden lisäksi koulutuksen vastaavuuskysymykset sekä selkeästi työpaikkojen puute - ainakin toistaiseksi.

Maahanmuuttajia ei vielä kovin paljon tapaa pysyvistä työsuhteista eteläsavolaisilta työpaikoilta. Sen sijaan heitä on runsaammin paikkakunnalla opiskelemassa, harjoittelemassa ja erilaisten työvoimapoliittisten toimien piirissä.

Jälkeen päin ajatellen alku oli kovaa
Siiri Jurisoo tuli aikoinaan Suomeen kieltä osaamattomana perheenäitinä, jolla ei ollut lainkaan kokemusta tehdastyöstä. Nykyisin hän on UPM Pelloksen tehtaan vanerityöntekijänä alan ammattilainen ja perheen lapset ovat kasvaneet kaksikielisiksi nuoriksi.

Copyright: Auli Kekkonen

Kun työvoima liikkuu, liikkuvat ihmisetkin
Sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus SAK:sta selvittää työvoiman liikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä. Hän tietää, että julkisuudessa ay-liikettä pidetään maahanmuuttajiin nihkeästi suhtautuvana edunvalvojana. Aluejohtaja Paula Kivivuori-Meri tarkastelee nykytilannetta työttömyydestä kärsivässä Etelä-Savossa.

Sillanrakentajia tarvitaan
Projektiasiantuntija Minna Hallikainen kertoo maahanmuuttajien arkitodellisuudesta. Miten saada työtä, kun kielitaito ei riitä ja oma työkokemus nollautuu täkäläisillä työmarkkinoilla? Kontakti-projektin tapaisista työllistymisen tukiprojekteista saatu apu on hyvin konkreettista.

Osaaminen ratkaisee
"Meillä kaikki ovat samaa henkilöstöä syntyperästä riippumatta", sanoo koulutusyhteyshenkilö Janne Strengell UPM Pelloksen vaneritehtailta Ristiinasta. Hän tähdentää työelämässä yhtäläisten pelisääntöjen lisäksi valmiuksia ja rohkeutta oppia uutta.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: