Työnteon monet muodot

Copyright: Auli Kekkonen

Joillakin aloilla tehdään edelleen täyttä työpäivää pysyvässä työsuhteessa, mutta ei suinkaan kaikilla. Monilla työpaikoilla vilisee väkeä erilaisissa pätkätöissä, harjoittelijoina, työssäoppijoina, työllistettyinä ja oppisopimuksilla. Kuka heistä on virallisesti töissä? Kuka saa palkkaa ja millä perusteilla?

Pätkätöistä puhutaan sangen usein ilman, että selviää, onko tarkoitus puhua osa-aikatyöstä vai määräaikaisesta työsuhteesta. Työnteon eri muotoihin liittyvä käsitteistö on monille varsin sekava. Oman mausteensa soppaan tuovat erilaiset opiskelijat, harjoittelijat ja työssäoppijat, jotka työtä tehdessäänkin ovat oppilaitoksensa kirjoissa. Oppisopimusopiskelijat taas ovat asia erikseen, he tekevät työtä ja saavat siitä palkkaa.

Haalarit päältä ennen eläkeikää
Autopeltiseppä Janne Tuomela tähtää urallaan eteenpäin. Hän aloittelee opintojaan autokorimestarin erikoisammattitutkintoa varten. Opinnot suoritettaan työn lomassa oppisopimuksella ja koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Mikä motivoi opiskelemaan aikuisena?

Metsäteollisuudessa täyttä päivää, alkutuotannossa kausiluonteisesti
Nykyteollisuus vaatii moniosaamista. Pystyvän ja pysyvän työvoiman takaamiseksi väkeä koulutetaan omasta takaa esimerkiksi mekaanisen metsäteollisuuden tehtäviin. Myös alkutuotanto vaatii osaamista, mutta työtä tehdään kausittain luonnon ehdoilla, aluetoimitsija Kalevi Hänninen Puu- ja erityisalojen liitosta Etelä-Savosta valottaa.

Copyright: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Työaika on kiinni asiakasvirroista
Palvelualoilla tehdään paljon työtä epätyypillisissä työsuhteissa. Palvelualojen ammattiliiton PAMin aluetoimitsija Esa Kautonen kertoo alan ilmiöistä kuten "mäkkäroitymisestä" ja telemarkkinointiin liittyvistä pulmista.

Järjestön työllistämänä
Eija Jutilalla on vankka ammattitaito ja pitkä työkokemus. Hän on myös ollut aktiivinen ja päivittänyt osaamistaan. Vakituista työtä ei Mikkelistä ole löytynyt taloushallinnon osaajalle, mutta sentään erilaisia työllisyyspestejä järjestöjen palveluksessa.

Nettiradio Mikaelin arkistosta: