Palvelutyön puuskittaisuus tuottaa pulmia

Esa Kautonen. Copyright: Auli Kekkonen

"Palvelualan työtä on tietysti eniten tarjolla silloin, kun asiakkaat ovat liikkeellä. Tämä on toki ymmärrettävää, mutta työntekijöiden toimeentulon kannalta pulmallista", Palvelualojen ammattiliiton aluetoimitsija Esa Kautonen Kuopiosta toteaa.

Palvelualojen ammattiliiton sopimusalat kattavat nykyisin käytännössä koko yksityisen palvelusektorin tehtäväkentän. Sopimusaloja on kaikkiaan 56. Näistä keskeisimpiä ja tutuimpia ovat kaupan, hotelli- ja ravintola-alan sekä siivous- ja kiinteistöalan työt. Myös vartiointi- kampaamo- ja osa apteekkialasta kuuluvat PAMin sopimusaloihin.

Myyjiä tapaa enää vähän palvelutiskien ääreltä, kun itsepalvelun myötä työ on muuttunut lähinnä hyllyttämiseksi ja kassatehtävien hoitamiseksi. Ruokakaupoissa osa palveluista, kuten kalan myynti ja paikoin myös lihatiskin pito, on ulkoistettu alan yrittäjälle. Osa-aikatyöksi määritellään kaupan alan työehtosopimuksen mukaan enintään 34 tuntia ja sen alle tehty keskimääräinen viikkotyöaika. Esa Kautonen kertoo, että ihmisille tarjotaan alle 10-tuntistakin työviikkoa, mikä on työntekijän toimeentulon kannalta mahdoton yhtälö.


Asiakasvirrat sanelevat työnteon kaupoisssa
Tilanne on sama kaupunkiravintoloissa
Siivousalalla lyhyet työajat ja pienin palkka


Osa-aikatyötä on usein tarjolla vakituisena, mutta tuntimäärät ovat siis rajallisia. Määräaikaista työtä sen sijaan tehdään usein täysin tuntimäärin, mutta rajallisen jakson ajan. Määräaikaisuudelle tulee olla hyväksyttävä peruste. Esimerkiksi matkailualalla sesongit ovat perusteltuja. Kautonen muistuttaa, että nykykäytännön mukaisesti pelkkä vuodenaikojen vaihtelu ei riitä selittämään määräaikaisuutta vaikkapa kaupan töissä.

Palvelualat toimivat myös väylänä työelämään. Koska monille opiskelijoille osa-aikatyö on tilapäistä ja pienikin palkka tervetullut, alan palkkakehitys ei huoleta ja järjestäytymisaste jää vähäiseksi. Kautonen puhuu "mäkkäröitymisestä." Yleistyessään ilmiö on omiaan pitämään palkat niin alhaisina, ettei tällaisilla aloilla voi tulla työllään toimeen edes täysillä tuntimäärillä.


Mäkkäröitymisen kääntöpuoli


Copyright: Teemu Manninen

Palvelualan työntekijän asema pienillä ja työttömyyden vaivaamilla seuduilla on usein toisenlainen kuin kasvukeskuksissa. Työstä on monesti pidettävä kiinni kynsin hampain ja usein työehdoistakin tinkien. Viime aikoina yleistynyt telemarkkinointityö otettiin vastaan tervetulleina työpaikkoina. Kautosen mukaan kuitenkin se on osoittautunut usein työllistämiseksi tyhjän päälle.


Syrjäkylillä tingitään työehdoista
Telemarkkinoinnin provisiopohja askarruttaa


Takaisin