Työsuojelu ehkäisee raksan riskejä

Copyright: Nina Kurki

Rakennusala on perinteisesti mielletty tapaturma-alttiiksi alaksi, jossa riski sairastua työperäisiin sairauksiin on jopa muita aloja suurempi. Työmailla on monia uhkia, eikä turvallinenkaan työtapa takaa nollatapaturmatilastoja. Yleisimpiä terveysriskejä ovat tapaturmavaarat ja fysikaaliset haitat kuten melu sekä kemialliset haitat kuten erilaiset pölyt, liuottimet ja herkistävät aineet. Nykyisin myös työn henkistä kuormitusta pidetään rakennusalan terveysriskinä.

Rakennusalan työntekijöiden keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä on 57 vuotta, ja keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä 52 vuotta. Merkittävimmät syyt varhaiseläkkeelle siirtymiselle ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden häiriöt sekä sydän- ja verisuonitaudit. Kaikesta huolimatta moni rakennusalan ihminen on täysin ilman työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon kattavuus on 40 - 70 prosenttia riippuen työsuojelupiiristä.

Raksan riskit kuriin työsuojelulla
Timo Tuomivaara on työskennellyt rakennusalalla kohta neljäkymmentä vuotta ja on nähnyt rakennuksien työsuojelukulttuurin muuttumisen läheltä. Monessa asiassa ollaan menty pitkäkin harppaus eteenpäin, mutta täydelliseen tilaan on vielä matkaa. Ainainen kiire ja sitä kautta piittaamaton asenne ovat pahimmat esteet tiellä nollatapaturmatilastoihin.

Vanha työterveyshuoltolaki ajan tasalle
Työterveyshuollon toteutumisen valvonta, pätkätyöläisten oikeudet, työväestön ikääntyminen ja pienten paikkakuntien tarjoamat terveydenhuoltopalvelut: siinä rakennusalan työterveyshuollossa ongelmallisiksi todettuja asioita. SAK:n työympäristösihteeri Raili Perimäki selvittää, kuinka uudessa työterveyshuoltolaissa on otettu ongelmakohdat käsittelyyn.

Pienestäkin kunnasta löytyy kokemusta ja ammattitaitoa
Työterveyshoitaja Eila Hynninen Kangasalan työterveysasemalta uskoo, että pienikin paikkakunta voi vastata rakennusalan työterveyshuollon haasteisiin kokemuksella ja ammattitaidolla. Terveystarkastusten lisäksi työterveyshuollossa panostetaan tänä päivänä ennaltaehkäisevään toimintaan sekä varhaiskuntoutukseen, jossa keskitytään työkyvyn vaarantavien oireiden ja vaivojen torjuntaan.

Koulu kasvattaa turvalliseen työtapaan
Joka kolmas ammatti- ja tiedekorkeakouluissa rakennusalaa opiskelevista ja 40 prosenttia opettajista on sitä mieltä, ettei työturvallisuus ja -terveysasioita opeteta riittävästi. Kuitenkin juuri nämä oppilaitokset kouluttavat työnjohtoa ja suunnittelijoita työmaille. Pirkanmaan Taitokeskuksessa työturvallisuus ja -terveysasiat kulkevat mukana läpi koulutusajan, erillisiä oppiaineita niistä ei edes haluttaisi.

Nettiradio Mikaelin arkistosta:

Linkkejä: