Raksan riskit kuriin työsuojelulla

Copyright: Nina Kurki

Rakennusala käsitetään yleisesti riskialttiiksi alaksi, johon kiire ja vaihtuvat työmaat luovat omat ongelmansa. Timo Tuomivaaran mielestä sellaista alaa ei saa olla, johon riskit kuuluvat kiinteänä osana. Työsuojelu ei ole ainoastaan työnjohdon ja työsuojeluvaltuutetun asia, vaan se kuuluu jokaiselle työntekijälle. Työsuojelukulttuuria kehittämällä ollaan askelta lähempänä nollatapaturmaista työmaata.

Timo Tuomivaaralla on kokemusta rakennusalasta ja sen työsuojelukulttuurista monelta vuosikymmeneltä. Tuomivaara työskentelee kirvesmiehenä Tampereen suurimpiin rakennusliikkeisiin kuuluvassa Palmberg Oy:ssä ja hän on myös yrityksen työsuojeluvaltuutettu ja työntekijöiden luottamusmies.

Tuomivaara näkee erikoisen ongelmallisena sen, että laman jälkeen työsuojelun taso on jämähtänyt paikoilleen, sen kehittämiseen ei ole nähty tarvetta. Kun viimeisen todellisen laman alkaessa työntekijöitä vähennettiin rajusti, työmaille jäivät lähinnä vanhemmat ja kokeneemmat rakennusmiehet.
"Silloin työmaille tuli sellainen tunne, että nyt on niin kokenut porukka töissä, että työsuojelustakin voidaan livetä. Tulosta pyrittiin tekemään keinolla millä hyvänsä eikä tästä ajattelusta ole päästy vieläkään irti", Tuomivaara toteaa.


"Työsuojelusta säästetty raha on valheellista säästöä."
Mitä eroa on työsuojelulla ja työturvallisuudella?
Kuinka työturvallisuuden toteutumista valvotaan?


Tuomivaara painottaa, että jokaisella työmaalla täytyy pyrkiä nollatapaturmaan, vaikka käytännössä siihen pääseminen olisikin mahdotonta. Työtapaturmien suhteellinen osuus on vähentynyt esimerkiksi 70-luvulta lähtien huomattavasti. Työskentelytavat ovat muuttuneet niistä ajoista turvallisemmiksi.
"Elementtitalojen elementtien päällä kävelyä ei esimerkiksi pidetty minään. Se oli luonnollinen tapa tehdä työtä, ja tänä päivänä se on kuitenkin aika harvinaista", Tuomivaara miettii. Myös työmaiden sosiaalitilat ovat kehittyneet; lämpimästä vedestä on tullut arkipäivää ja ruokailutilatkin ovat kehittyneet.


"Työsuojelu on osa palkkaamme."


Tuomivaaran mielestä on tärkeää huomata, että työsuojelu on työmaalla kaikkien asia. Jos yksi työntekijä vaarantaa oman työturvallisuutensa, siinä voi olla myös muiden turvallisuus vaarassa. Kokeneempien työntekijöiden työskentelytavat tarttuvat helposti myös nuoremmille ja kokemattomammille. Tämän vuoksi Tuomivaarasta on tärkeää, että vääriin työtapoihin puututaan.
"Jos vanhempi näyttää esimerkkiä, että uskaltaa kiivetä keskeneräiselle telineelle, niin kyllähän siinä on nuoremmallakin näyttämisen paikka, vaikka hän tietäisikin, että se on väärin."


"Putoamiset ovat lähes aina vakavia."


Kokonaisvaltainen työterveyshuolto yhä harvinaista

Laki edellyttää työnantajia järjestämään ainoastaan terveystarkastukset. Timo Tuomivaaran työpaikan työterveyshuolto on järjestetty paremmin kuin monessa muussa rakennusliikkeessä. Palmbergin työntekijöille on maksettu kokonaisvaltainen työterveyshuolto, johon kuuluu pakollisten tarkastusten lisäksi myös sairaanhoito.

Timo Tuomivaara. Copyright: Nina Kurki

Tuomivaara arvelee, että kalliimpi kokonaisvaltainen sairaanhoito maksaa itsensä kuitenkin takaisin. Työterveysasemille pääsee lyhyemmillä jonotusajoilla kuin esimerkiksi kunnallisiin terveyskeskuksiin, jolloin poissaoloajat työstä lyhenevät. Myös kuntoutus pystytään järjestämään paremmin ja varhaisemmassa vaiheessa, kun lääkäreillä on koko ajan tiedossa työntekijän terveydentila.

Kuitenkaan edes lain velvoittamat terveystarkastukset eivät ole kunnossa läheskään kaikissa rakennusliikkeissä. Työterveyshuollon kattavuus vaihtelee työsuojelupiireittäin 40 - 70 prosentin välillä.


Työn rytmittäminen tärkeää
Järjestetäänkö työpaikallanne ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa?
Mitä muuttaisit työterveyshuolto- ja työturvallisuuslaeista?


Takaisin